Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2001

97. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSKlaus Kultti: Miten velka vanhenee (s.361) ESITELMIÄTalouspoliittinen paneeli 17.5.2001:Otmar Issing: Euron alkutaival (s. 364)Tuomas Sukselainen: Talouspolitiikan tulevaisuuden haasteet (s. 370)Erkki Koskela: Suomen talouden tulevaisuuden haasteista (s. 377)Pekka Sauramo: Mihin valtiovarainministeriön velkatavoite perustuu (s. 379)Vesa Vihriälä: Talouspolitiikan tulevaisuuden haasteet

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2001

97. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSLeena Kerkelä: Kenelle kuuluu keskustelu globalisaatiosta (s. 511) ESITELMIÄJan Otto Andersson: Pitäisikö valuutta- ja muita finanssitransaktioita verottaa? (s. 513)Antti Suvanto: Pääomanliikkeet, valuuttakauppa ja Tobinin vero (s. 519) ARTIKKELEITAHannu Vartiainen: Taloustieteen Nobel epäsymmetrisen informaation tutkijoille (s. 533)Petri Böckerman, Kalle

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2002

98. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSMika Widgrén: Toimivaltajaon pitää heijastua myös EU-päätöksentekoon (s. 3) ESITELMIÄTalouspoliittinen paneeli:Michael Burda: EU:n itälaajeneminen ja työvoiman liikkuvuus (s. 6)Erkki Pihkala: Keskiajan markasta setelieuroon (s. 19)Pentti Vartia: Lama ja jälkiviisaus (s. 40)Pertti Kukkonen: Onko Laman opetukset -teoksen jälkiviisaus perusteltua

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2002

98. vuosikerta IN MEMORIAMPekka Ilmakunnas, Mikko Puhakka ja Jouko Ylä-Liedenpohja: Professori Arvi Leponiemi in memoriam (s. 109) PÄÄKIRJOITUSMikko Leppämäki: Kohtuulliset ja oikeudenmukaiset optiot? ( s. 112) ESITELMIÄJaakko Pehkonen: Talousennusteiden osuvuus 1997–2001: valistuneita arvauksia (s. 115)Klaus Regling: Taloudellinen tilanne ja budjettiseuranta

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2002

98. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSHannu Vartiainen: Sen lauluja laulat (s. 263) ARTIKKELEITAPertti Haaparanta ja Mikko Puhakka: Johtolangatonta keskustelua: tunne ja järki huutokauppakeskustelussa (s. 267)Juha Kilponen ja Antti Romppanen: Julkinen talous ja väestön ikääntyminen pitkällä aikavälillä (s. 275)Matti Liski: Yhdysvaltain rikkidioksidilupien ominaisuudet varastoitavina

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2002

98. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSJaakko Pehkonen: Tupoilua (s. 331) ESITELMIÄSeija Ilmakunnas: Yksityisen sektorin eläkeuudistus (s. 334)Jukka Lassila: Eläkesopimuksen taloudellisista vaikutuksista (s. 344) ARTIKKELEITAJaakko Paunio: Suomalaisen kansantaloustieteen kansainvälistyminen (s. 349)Kaisa Herne ja Timo Tammi: Vuoden 2002 talousnobelit Daniel Kahnemanille ja Vernon Smithille (s.

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2003

99. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSSari Pekkala: Aluetalous – missä mennään (s. 3) ESITELMIÄAki Kangasharju: Alueellisen keskittymisen väistämättömyys (s. 6) ARTIKKELEITAPetri Böckerman ja Kari Hämäläinen: Lähtö- ja tulomuuttoon vaikuttavat tekijät Suomessa (s. 17)Satu Nivalainen: Millaisia maaseudulle muuttajat ovat? (s. 26)Heikki Eskelinen ja Kimmo

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2003

99. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSKlaus Kultti: Maksuttoman koulutuksen perusteista (s. 119) ESITELMIÄPentti Pikkarainen: Euroalueen laajenemisen vaikutuksista eurojärjestelmän toimintaan (s. 122)Matti Vanhala: Suomen talouspolitiikan haasteista (s. 128) ARTIKKELEITAPetri Böckerman ja Mika Maliranta: Tehoton mikrotason dynamiikka. Uusi näkökulma aluetalouksien ongelmiin (s. 138)Ari Hyytinen, Iikka

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2003

99. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSMikko Leppämäki: Onko omistajuudella väliä? (s. 251) ARTIKKELEITA Jukka Jalava ja Matti Pohjola: Tieto- ja viestintäteknologian kvantifiointi – haasteita tilastoinnille ja tutkimukselle (s. 225)Ari Hyytinen, Ilkka Kuosa ja Tuomas Takalo: Rahoitusmarkkinoiden kehitys Suomessa 1980–2002 (s. 266)Mikko Niemelä: Pienituloisuuden

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2003

99. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Hannu Vartiainen: Holhousvaltio vai hyvinvointivaltio? (s. 357) ESITELMIÄSirkka Hämäläinen: Euroopan keskuspankin haasteet – integraation vai rahapolitiikan ongelmia? (s. 360)Juha Ahtola: Epäilysten alhangosta uskottavuuden jalustalle – kommenttipuheenvuoro Sirkka Hämäläisen esitelmään (s. 370)Jaakko Kiander: Voiko työllisyyttä parantaa verotusta keventämällä? (s.