Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2013

109. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Ari Hyytinen: Väärä tulos (s. 271) TEEMA: YMPÄRISTÖ Piia Aatola, Elina Marjamaa, Markku Ollikainen ja Kimmo Ollikka: Euroopan unionin päästöoikeuskauppa ja ilmastopolitiikka (s. 275) Kimmo Ollikka: Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen (s. 289) Marita Laukkanen: Vihertyvä maatalouspolitiikka vesiensuojelun välineenä: