Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2009

105. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSOtto Toivanen: Naiset ja akateeminen taloustiede (s. 391) TIEDE JA TUTKIMUSJouko Vilmunen: Talouskriisi ja makrotaloustieteen haasteet (s. 395)Markku Lanne: Ennustajien tappiofunktiot ja BKT-ennusteiden rationaalisuus (s. 416)Markku Lanne ja Henri Nyberg: Suomen kansantalouden suhdanneindeksi (s. 422)Eero Siljander: Terveydenhuoltojärjestelmien ja

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2009

105. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSMatti Pohjola: Taantumasta rakennemuutokseen (s. 267) TIEDE JA TUTKIMUSPirkko Aulin-Ahmavaara: Mistä koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvu on tehty? (s. 271)Saara Ainali: Alueiden loppukysynnän merkitys tavarantuotannon ja palvelujen työllisyydelle (s. 289)Samuli Aho ja Jari Kaivo-oja: Omistusrakenteet suomalaisissa pörssiyrityksissä 2002–2007

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2009

105. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSPentti Pikkarainen: Pitääkö rahoitusmarkkinoiden sääntelyä kiristää? (s. 131) TIEDE JA TUTKIMUSJukka Pirttilä: Uusi psykologinen taloustiede ja julkisen talouden tutkimus (s. 135)Seppo Laaksonen: Ekonometria ja tilastotiede: Kommentti professori Heikki Kaupille (s. 143)Heikki Kauppi: Ekonometria ja taloustiede: Vastine professori Seppo Laaksoselle

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2009

105. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSMarja-Liisa Halko: Onko päätöksentekijä taloustieteessä ihminen? (s. 3) TIEDE JA TUTKIMUSJuha Honkatukia: VATTAGE – yleisen tasapainon malli Suomen taloudesta (s. 6)Markus Haavio: Tuotantokuilu Suomessa (s. 21)Vesa Kanniainen, Juha Laine ja Terhi Heikkonen: Lääketoimialan dynaaminen tehokkuus – kansantaloustieteellinen näkökulma

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2000

96. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Roope Uusitalo: Onks NAIRUU näkyny? (s. 3) ESITELMIÄHannu Tervo: Uuden aluetalousteorian avaamia näkökulmia aluekehitykseen (s. 6) ARTIKKELEITASari Pekkala: Aluetalouden kehitys Suomessa, 1960–1998 (s. 11)Jyrki Luukkanen, Jari Kaivo-oja ja Jarmo Vehmas: Rakennemuutos Suomessa vuosina 1975–1996, Dekompositiomalliin perustuvia tuloksia

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2000

96. vuosikerta IN MEMORIAMRisto Sullström: Emeritusprofessori Pentti Pöyhönen in memoriam (s. 171) PÄÄKIRJOITUSSeija Parviainen: Euro-paran epäselvät kotiolot (s. 173)  ESITELMIÄReino Hjerppe: Kansantalouden toimintaympäristön ja rakenteellisten muutosten politiikkaimplikaatiot (s. 176)Matti Koivisto: Kommentti Reino Hjerppelle (s. 194)Pekka Ilmakunnas: Yritysrakenteen muutosten politiikkaimplikaatiot (s.

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2000

96. vuosikerta IN MEMORIAMPaavo Okko: Emeritusprofessori Veikko Reinikainen in memoriam (s. 345)  PÄÄKIRJOITUSKlaus Kultti: Verokeskustelua (s. 347) ESITELMIÄTalouspoliittinen foorumi: Michael Mussa: Katsaus viimeaikaiseen talouskehitykseen (s. 350)Paneeli: Veronalennusten vaikutus ja kohdentaminenMartti Hetemäki: Puututtava talouskehityksen riskitekijöihin (s. 354) Pentti Pikkarainen: Toimintaympäristö muuttunut,

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2000

96. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSMika Widgrén: Unionin harharetket (s. 479) ESITELMIÄSeija Parviainen (toim.): Talouspolitiikkakeskustelu – virikettä vai viihdettä? (s. 482)Suvi-Anne Siimes: Talouspolitiikan eväitä ja elämyksiä (s. 495) Sinikka Salo: Rahapolitiikan eväät tulevaisuuteen (s. 500) ARTIKKELEITA Petri Böckerman ja Mika Malinranta: Työpaikka- ja

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2001

97. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSJaakko Pehkonen: USSR, SKOP, UMTS ja UPS (s. 3) ESITELMIÄMika Widgrén: Itälaajeneminen, tuotannon sijoittuminen ja Euroopan integraatio (s. 6)Heikki Oksanen: EU:n itälaajentumisen talouspoliittisia näkökohtia (s. 19) Alan Walker: Ikääntyneiden aseman parantaminen työmarkkinoilla: Tuloksia eurooppalaisesta tutkimusprojektista (s. 27)Seija Ilmakunnas:

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2001

97. vuosikerta PÄÄKIRJOITUSRoope Uusitalo: Köyhyyskeskustelun suhdannevaihteluita (s.187) HAASTATTELUJAPaavo Okko: Suomen Mr. panos-tuotos – emeritusprofessori Osmo Forssellin haastattelu (s. 189) ESITELMIÄHyvinvointiyhteiskuntaseminaari:Osmo Soininvaara: Tehokkuuteen kannustamisesta ja oikeudenmukaisuudesta hyvinvointiyhteiskunnassa (s. 195) Raija Julkunen: Hyvinvointiyhteiskunta – mikä se on ja mihin se kannustaa (s.