Nationalekonomiska Föreningen
Finnish Economic Association

Taloustieteellinen Yhdistys on tieteellinen seura, jonka tavoitteena on taloustieteellisen tutkimuksen tukeminen ja tunnetuksi tekeminen sekä talouspoliittisen keskustelun edistäminen.

Yhdistyksen tärkeimmät toimintamuodot ovat Kansantaloustieteen päivien järjestäminen, esitelmä- ja seminaaritilaisuuksien järjestäminen sekä Kansantaloudellisen aikakauskirjan ja Journal of the Finnish Economic Association -aikakauskirjan julkaiseminen.

Yhdistyksen toimintaa vuonna 2022 tukevat Liikesivistysrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Yrjö Jahnssonin säätiö. Lisäksi yhdistys saa valtionavustusta tieteellisten seurojen julkaisutoimintaan.

Yhteystiedot

Taloustieteellinen Yhdistys ry
c/o Sihteeri Max Toikka
PL 17 (Arkadiankatu 7)
00014 Helsingin yliopisto

www.taloustieteellinenyhdistys.fi
E-mail: sihteeri (at) taloustieteellinenyhdistys.fi