Nationalekonomiska Föreningen
Finnish Economic Association

Taloustieteellinen Yhdistys on tieteellinen seura, joka tukee ja tekee tunnetuksi taloustieteellistä tutkimusta ja edistää talouspoliittista keskustelua.

Yhdistys järjestää vuosittain Kansantaloustieteen päivät ja muita esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia. Yhdistyksellä on kaksi tieteellistä julkaisua: Kansantaloudellinen aikakauskirja ja Journal of the Finnish Economic Association -aikakauskirja.

Yhdistyksen toimintaa vuonna 2024 tukevat Liikesivistysrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Yrjö Jahnssonin säätiö ja Suomen Pankki. Lisäksi yhdistys saa Tieteellisten seurain valtuuskunnan myöntämää valtionavustusta julkaisutoimintaan.

Yhteystiedot

Taloustieteellinen Yhdistys ry
c/o Sihteeri Max Toikka
PL 17 (Arkadiankatu 7)
00014 Helsingin yliopisto

www.taloustieteellinenyhdistys.fi
E-mail: sihteeri (at) taloustieteellinenyhdistys.fi

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus