97. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Leena Kerkelä: Kenelle kuuluu keskustelu globalisaatiosta (s. 511)

ESITELMIÄ
Jan Otto Andersson: Pitäisikö valuutta- ja muita finanssitransaktioita verottaa? (s. 513)
Antti Suvanto: Pääomanliikkeet, valuuttakauppa ja Tobinin vero (s. 519)

ARTIKKELEITA
Hannu Vartiainen: Taloustieteen Nobel epäsymmetrisen informaation tutkijoille (s. 533)
Petri Böckerman, Kalle Sinivuori ja Pekka Tossavainen: Työttömyyden alue-erot Euroopan maissa (s. 548)
Arja Jolkkonen ja Pertti Koistinen: Pätkätyö – askel vai este pysyvään työllisyyteen? (s. 556)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Matti Virén ja Jouni Jokinen: Suomessako poliittisia suhdannevaihteluita – Eduskunnan tekemät muutokset budjettiin tarkastelun kohteena (s. 573)

VÄITÖKSIÄ
Saku Aura: Esseitä eläketurvasta ja kotitalouksien päätöksentekoprosesseista (s. 581)
Jukka Vesala: Tekninen kehitys ja pankkikilpailu (s. 585)
Hannu Salonen ja Vesa Vihriälä: Väitöskirja teknisestä kehityksestä, säännöstelystä ja pankkikilpailusta (s. 591)
Esa Mangeloja: Nordic Stock Market Integration (s. 595)
Seppo Pynnönen: Väitöskirja Pohjoismaiden osakemarkkinoiden integraatiosta (s. 598)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Pasi Pyöriä: Mitä uudesta taloudesta jäi jäljelle? (s. 600)
Hannu Piekkola: Tietotyö ja työelämän muutos (s. 603)
Panu Kalmi: Omistajaohjaus eri puolilla Eurooppaa (s. 606)
Mikko Leppämäki: Kirja informaatiosta ja instituutioiden erilaisuudesta (s. 609)
Risto Vaittinen: Kirjoja Euroopan integraatiosta (s. 613)

LYHYESTI
Nimityksiä (s. 616)
FCER (s. 616)
Ovatko ekonomistit yksi ääni? (s. 616)
XXIV Kansantaloustieteen päivät 2002 Mikkelissä (s. 617)
Institutionaalisen taloustieteen verkosto (s. 617)
Taloudelliset ennusteet ja isännän ääni (s. 617)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 619)
Julkaisuja (s. 622)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2001