98. vuosikerta

IN MEMORIAM
Pekka Ilmakunnas, Mikko Puhakka ja Jouko Ylä-Liedenpohja: Professori Arvi Leponiemi in memoriam (s. 109)

PÄÄKIRJOITUS
Mikko Leppämäki: Kohtuulliset ja oikeudenmukaiset optiot? ( s. 112)

ESITELMIÄ
Jaakko Pehkonen: Talousennusteiden osuvuus 1997–2001: valistuneita arvauksia (s. 115)
Klaus Regling: Taloudellinen tilanne ja budjettiseuranta (s. 137)

ARTIKKELEITA
Mikko Puhakka: Taloustieteen teoria ja käytännön harhat (s. 144)
Kirsi Mukkala: Tyhjät asunnot ja alueelliset erot (s. 152)
Lauri Taro: Kysymyksiä EU:n laajentumisesta ja hakijamaiden talouksista (s. 167)
Heikki Kauppi ja Ari Hyytinen: Rahoituksen markkinaehtoistuminen ja talouden toimialarakenne. Havaintoja Suomesta 1980–2000 (s. 177)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Jarmo Pesola: Kannattaako investoida koulutukseen? (s. 199)
Ari Lampinen: Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa (s. 207)

VÄITÖKSIÄ
Nina Pautola-Mol: Baltian maiden integroituminen Euroopan unioniin institutionaalinen lähestymistapa (s. 220)
Visa Heinonen: Väitöskirja Baltian maiden ja Euroopan unionin yhdentymisprosessista (s. 226)
Panu Poutvaara: Koulutuksen ja tulojen uudelleenjaon poliittinen taloustiede (s. 229)
Clemens Fuest: Väitöskirja koulutuksen ja tulojen uudelleenjaon poliittisesta taloustieteestä (s. 234)
Kari Takala: Studies in Time Series Analysis of Consumption, Asset Price and Forecasting (s. 236)
Juha Junttila: Väitöskirja soveltavasta aikasarjaekonometriasta (s. 242)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Klaus Kultti: Kirjoituksia kansakuntien köyhyydestä ja rikkaudesta (s. 246)

LYHYESTI
Nimityksiä (s. 250)
Voiko epäitsekkyyttä opettaa – ainakaan ekonomisteille? (s. 250)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 252)
Julkaisuja

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2002