99. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Klaus Kultti: Maksuttoman koulutuksen perusteista (s. 119)

ESITELMIÄ
Pentti Pikkarainen: Euroalueen laajenemisen vaikutuksista eurojärjestelmän toimintaan (s. 122)
Matti Vanhala: Suomen talouspolitiikan haasteista (s. 128)

ARTIKKELEITA
Petri Böckerman ja Mika Maliranta: Tehoton mikrotason dynamiikka. Uusi näkökulma aluetalouksien ongelmiin (s. 138)
Ari Hyytinen, Iikka Kuosa ja Tuomas Takalo: Sijoittajansuojan kehitys Suomessa 1980–2000 (s. 148)
Mika Maliranta ja Petri Rouvinen: Tieto- ja viestintäteknologian tuottavuusvaikutukset Suomen liike-elämässä (s. 164)
Tuomas Välimäki: Keskuspankkien valuuttavarannot: kansainvälistä vertailua (s. 181)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Tuukka Castrén: Investointianalyysejä ja talouspolitiikkaa – kehitysyhteistyön metodologinen muutos ja talousasiantuntemuksen haasteet (s. 194)
Karlo Kauko: Pohdintoja pankkikilpailusta (s. 201)
Pekka Parkkinen: Käsitepohdiskelua työllisyysasteesta hoivasuhteen kautta työn verotukseen (s. 213)
Sari Pekkala: Tieto- ja viestintäteknologian tuottavuusvaikutukset Suomen liike-elämässä – kommentti Mika Malirannan ja Petri Rouvisen kirjoitukseen (s. 216)

VÄITÖKSIÄ
Antti Moisio: Esseitä Suomen kuntien rahoituksesta ja valtionosuusjärjestelmästä (s. 219).
Lars-Erik Borge: Väitöskirja kuntien rahoituksesta (s. 224)
Omar Farooq Saqib: Valuuttakriisit kehittyvissä talouksissa: esseitä kansainvälisessä makrotaloustieteessä (s. 227)
Peter Nunnenkamp: Väitöskirja kehittyvien talouksien valuuttakriiseistä (s. 232)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jaakko Kiander: O-ryhmän antologia (s. 234).
Mikko Puhakka: Juristien ja ekonomistien välistä puhelua (s. 237)

LYHYESTI
Suomen kilpailukyky maailman huippua (s. 241)
Nimitysuutisia (s. 241)

TIEDOKSI
Opinnäytteitä (s. 242)
Julkaisuja (s. 244)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2003