99. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Hannu Vartiainen: Holhousvaltio vai hyvinvointivaltio? (s. 357)

ESITELMIÄ
Sirkka Hämäläinen: Euroopan keskuspankin haasteet – integraation vai rahapolitiikan ongelmia? (s. 360)
Juha Ahtola: Epäilysten alhangosta uskottavuuden jalustalle – kommenttipuheenvuoro Sirkka Hämäläisen esitelmään (s. 370)
Jaakko Kiander: Voiko työllisyyttä parantaa verotusta keventämällä? (s. 375)
Matti Tuomala: Kommentteja työllistämiskeskusteluun (s. 387)
Petri Böckerman: Kommentteja Matti Tuomalan esitelmään (s. 396)
Tarmo Valkonen: Väestön ikääntyminen ja verokilpailu (s. 398)
Jukka Pirttilä: Epäsymmetrinen informaatio ja optimaalinen verotus (s. 405)
Ilpo Suoniemi: Tulonjako ja välittömän verotuksen progressio: 1990-luvun kehitys Suomessa (s. 414)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Hannu Littunen ja Timo Tohmo: Toimialoittainen keskittyminen ja siinä tapahtuneet muutokset Suomen teollisuudessa vuosina 1995–1999 (s. 424)

VÄITÖKSIÄ
Mika Haapanen: Tutkimuksia muuttoliikettä selittävistä tekijöistä ja työvoiman alueellisesta keskittymisestä (s. 431)
Brigitte S. Waldorf: Väitöskirja muuttoliikkeestä ja työvoiman alueellisesta keskittymisestä (s. 437)
Marja-Liisa Halko: Työttömyysvakuutuksen rahoituksesta (s. 440)
Torben Tranæs: Väitöskirja työttömyysturvan rahoituksesta (s. 444)
Mika Kortelainen: Tutkimus rahapolitiikan uskottavuuden taloudellisista vaikutuksista (s. 447)
Andrew Hughes Hallet: Väitöskirja rahapolitiikan uskottavuuden taloudellisista vaikutuksista (s. 451)
Petri Mäki-Fränti: Essays on Monetary Policy (s. 454)
Jouko Vilmunen: Väitöskirja ”Essays on Monetary Policy” (s. 458)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Kari Saukkonen: Social Choice Mechanisms (s. 464)
Esa Mangeloja: Taloustieteellisestä teologiasta (Economics as Religion. From Samuelson to Chicago and Beyond) (s. 471)

LYHYESTI
Toiminta alkanut Economicumissa (s. 474)
Mathias Dewatripont Suomeen (s. 474)
Palkintoja (s. 474)
Nimitysuutisia (s. 474)

TIEDOKSI
Kansantaloudellinen aikakauskirja täyttää 100 vuotta (s. 475)
Väitöksiä-palsta uudistuu (s. 475)
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 475)
Julkaisuja (s. 477)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2003