98. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Jaakko Pehkonen: Tupoilua (s. 331)

ESITELMIÄ
Seija Ilmakunnas: Yksityisen sektorin eläkeuudistus (s. 334)
Jukka Lassila: Eläkesopimuksen taloudellisista vaikutuksista (s. 344)

ARTIKKELEITA
Jaakko Paunio: Suomalaisen kansantaloustieteen kansainvälistyminen (s. 349)
Kaisa Herne ja Timo Tammi: Vuoden 2002 talousnobelit Daniel Kahnemanille ja Vernon Smithille (s. 363)
Panu Kalmi: Osuuskuntien erityispiirteistä (s. 377)
Seppo Laakso, Heikki A. Loikkanen ja Henrik Lönnqvist: Oppihistoriallinen katsaus kaupunkitaloustieteeseen (s. 394)
Timo Tohmo ja Hannu Littunen: Maakuntien vahvuusalat ja toimialarakenteen erikoistuminen (s. 409)
Elina Eskola: Tupakoinnin lopettamisen kansantaloudellista tarkastelua (s. 417)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Matti A. Virtanen: Tyhjät asunnot asuntokannassa (s. 426)

VÄITÖKSIÄ
Tuulia Hakola: Taloudelliset kannustimet ja eläkkeelle siirtyminen Suomessa (s. 433)
Axel Börsch-Supan: Lausunto väitöskirjasta ”Economic Incentives and Labour Market Transitions of the Aged Finnish Workforce” (s. 438)
Hennamari Mikkola: Tutkimuksia suomalaisten sairaaloiden hinnoittelukäytännöistä (s. 442)
Pekka Rissanen: Väitöskirja suomalaisten sairaaloiden hinnoittelusta (s. 447)
Carolina Sierimo: Tehokkaiden markkinoiden hypoteesin testaaminen epälineaaristen aikasarjamallien avulla (s. 450)
Timo Teräsvirta: Väitöskirja tehokkaiden markkinoiden hypoteesin tutkimisesta ja rahapolitiikan vaikutuksesta reaalisiin osakekursseihin (s. 455)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Matti Estola: Laatuun perustuva talous (s. 458)
Jorma Sappinen: Oletetaan, että ekonomistit kiinnostuvat tästä metodologian kirjasta (s. 464)

LYHYESTI
Kokeeko koulutus inflaation? (s. 467)
Ei enää varmaa tietä menestykseen (s. 467)
Verkostoitujat vaikuttavat (s. 468)
Kordelinin säätiön kannustuspalkinto taloustieteilijälle (s. 468)
Nimitysuutisia (s. 469)

TIEDOKSI
Hyväksyttyjä opinnäytteitä (s. 470)
Julkaisuja (s. 472)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2002