Vastaava päätoimittaja Antti Suvanto, johtokunnan neuvonantaja

Suomen Pankki
e-mail: antti.suvanto(at)outlook.com
Toimitussihteeri
Ida Peltonen, yliaktuaari
Tilastokeskus
e-mail: kak (at) taloustieteellinenyhdistys.fi
Toimittajat
Marja-Liisa Halko, tutkija
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos PL 21220, 00076 Aalto
e-mail: marja-liisa.halko (at) hse.fi
Ari Hyytinen, professori
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
e-mail: ari.hyytinen (at) jyu.fi
Essi Eerola, johtava ekonomisti
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
PL 1279, 00101 Helsinki
e-mail: essi.eerola (at) vatt.fi
 Toimitusneuvosto Puheenjohtaja: VTT Hannu Vartiainen, HECER

Varapuheenjohtaja: Ph.D Marita Laukkanen, Valtion taloudellinen tutkimuslaitos

KTT Henna Busk, Pellervon taloustutkimus

KTT Mika Haapanen, Jyväskylän yliopisto

Professori Pertti Haaparanta, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu

VTT Tuulia Hakola-Uusitalo, Valtiovarainministeriö

Professori Panu Kalmi, Vaasan yliopisto

KTT Karlo Kauko, Suomen Pankki

Professori Heikki Kauppi, Turun yliopisto

Professori Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopisto

VTT Tuomas Kosonen, Palkansaajien tutkimuslaitos

Professori Topi Miettinen, Hanken

Ph.D. Niku Määttänen, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Professori Jukka Pirttilä, Tampereen yliopisto, WIDER