97. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Klaus Kultti: Miten velka vanhenee (s.361)

ESITELMIÄ
Talouspoliittinen paneeli 17.5.2001:
Otmar Issing: Euron alkutaival (s. 364)
Tuomas Sukselainen: Talouspolitiikan tulevaisuuden haasteet (s. 370)
Erkki Koskela: Suomen talouden tulevaisuuden haasteista (s. 377)
Pekka Sauramo: Mihin valtiovarainministeriön velkatavoite perustuu (s. 379)
Vesa Vihriälä: Talouspolitiikan tulevaisuuden haasteet – kommentteja VM:n arvioihin (s. 382)
Mika Widgrén: Euroopan integraation merkitys taloustieteessä (s. 386)
Markku Ollikainen: Ympäristötaloustiede: luonnontalouden ja kansantalouden yhteensovittamista (s. 393)

ARTIKKELEITA
Mika Maliranta: Funktionaalisen tulonjaon muutos toimipaikkatasolla (s. 398)
Pekka Ilmakunnas: Suhdannebarometri ja työpaikkavirrat (s. 408)
Risto Vaittinen: Maatalouskaupan vapauttaminen – Kansainväliset vaikutukset ja merkitys EU:lle (s. 417)
Pekka Sauramo: Oliko Yhdysvaltojen noususuhdanne kysyntä- vai tarjontavetoinen (s. 432)
Markku Harrinvirta ja Pentti Puoskari: Kehysbudjetointi poliittisena päätöksentekoprosessina (s. 445)

KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA
Saija Kaukonen ja Matti Virén: Miten päästä eroon tuloloukuista? (s. 460)
Erkki Mäentakanen: Teknologia – vapauttaja vai vangitsija (s. 474)
Pekka Parkkinen: Kokonaistyövoima vähenee mutta työlliset eivät (s. 482)
Teppo Vihola: Hämmästelevää pankkihistorian arviointia – kommentti Linnamolle (s. 485)
Jussi Linnamo: Huolimaton kirja hyvästä pankista (s. 488)

VÄITÖKSIÄ
Lauri Kajanoja: Tutkimuksia valuuttakriiseistä ja valuuttakurssiodotuksista (s. 490)
Philippe Bacchetta: Väitöskirja valuuttakriiseistä ja valuuttakurssiodotuksista (s. 495)
Jussi Tolvi: Poikkeavat havainnot aikasarjaekonometriassa (s. 497)
Markku Lanne ja Seppo Pynnönen: Outliers in Nonlinear Time Series Econometrics (s. 500)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jussi Linnamo: Suomalainen pankkielämäkerta (s. 502)

LYHYESTI
Nimitysuutisia (s. 505)
ETLA ja EVA käynnistivät uuden julkaisun (s. 505)
Osuuspankkiryhmän Tutkimussäätiö järjestää rahoitustutkimukseen liittyvän
seminaarin 5.9.2002 (s. 506)
Palkansaajien tutkimuslaitos 30 vuotta (s. 506)
Coasen teoreema ja Baijerin olutpuistojen haitalliset ulkoisvaikutukset (s. 507)
Ekonomistien jalkapallovoitto tällä kertaa HKKK:lle (s. 507)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2001