99. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Mikko Leppämäki: Onko omistajuudella väliä? (s. 251)

ARTIKKELEITA
Jukka Jalava ja Matti Pohjola: Tieto- ja viestintäteknologian kvantifiointi – haasteita tilastoinnille ja tutkimukselle (s. 225)
Ari Hyytinen, Ilkka Kuosa ja Tuomas Takalo: Rahoitusmarkkinoiden kehitys Suomessa 1980–2002 (s. 266)
Mikko Niemelä: Pienituloisuuden ja pienimenoisuuden välisen suhteen kehitystrendit Suomessa 1966–2001 (s. 278)
Heikki Hiilamo: Sosiaaliturvan yhteensovittamisen kannustimet (s. 294)

VÄITÖKSIÄ
Petri Böckerman: Empiirisiä tutkimuksia työtunneista ja työmarkkinoiden virroista (s. 312)
Hannu Tervo: Väitöskirja työmarkkinoiden toiminnasta (s. 317)
Essi Eerola: Esseitä ympäristöpolitiikan muodostumisesta (s. 320)
Alistair Ulph: Väitöskirja ympäristöpolitiikan muodostumisesta (s. 323)
Mikko Mustonen: Kirjoituksia tietotekniikan taloustieteestä (s. 327).
Lars Sørgard: Väitöskirja tietotekniikan taloustieteestä (s. 331)
Samu Peura: Esseitä taloudellisesta suojautumisesta (s. 333)
Luis Alvarez: Lausunto väitöskirjasta ”Essays in Corporate Hedging” (s. 336)
Tuomas Välimäki: Tutkimus keskuspankkien likviditeettihuutokauppojen vaikutuksista (s. 338)
Leonardo Bartolini: Väitöskirja keskuspankkien likviditeettihuutokauppojen vaikutuksista (s. 342)

KIRJA-ARVOSTELUJA
Jaakko Kiander: Yritysrahoituksen haasteet ja julkisen vallan tehtävät (s. 347).
Jussi Linnamo: Sosiaalivakuutuksen ja -palvelujen ekonomiaa (s. 350)

LYHYESTI
Muutoksia Kansantaloudellisen aikakauskirjan toimituksessa (s. 353)
Palkintoja (s. 353)
XXVI Kansantaloustieteen päivät 2004 Kuopiossa (s. 353)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2003