Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2021

117. vuosikerta Kansi ja sisällysluettelo PÄÄKIRJOITUS Ari Hyytinen: Nakertaako vai piristääkö koronakriisi yritysten innovaatiotoimintaa? (s. 3) TEEMA INNOVAATIOPOLITIIKKA Tuomas Takalo ja Otto Toivanen: Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja innovaatiotoimintaa edistävä sääntely (s. 7) Tarmo Lemola: Taloustieteellisten innovaatiotukitutkimusten usvassa (s. 29) Seija

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2020

116. vuosikerta Kansi ja sisällysluettelo PÄÄKIRJOITUS Seija Ilmakunnas: Elvytysruiskeesta kipupakettiin? (s. 537) TEEMA VUODEN 2020 TALOUSNOBELISTIEN TYÖN MERKITYS Hannu Vartiainen: Milgromin ja Wilsonin huutokauppateoria kontekstissa (s. 540) Jan Jääskeläinen ja Juuso Välimäki: Kaupankäyntiä taajuuksilla: Talousnobelistien merkitys käytännön huutokaupoille (s. 552)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2019

115. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Seija Ilmakunnas: Taloustieteen uskottavuusvallankumouksella parempaan politiikkaan? (s.401) TEEMA Kari Heimonen ja Heikki Lehkonen: Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2019−2039 (s.405) Janne Huovari ja Lauri Vuori: Tuottavuus elpyy, työllisyysaste nousee maltillisesti (s.409) Ilkka Kiema: Pitkän aikavälin talouskasvu riippuu yleiskäyttöisten

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2018

114. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Ari Hyytinen: Tekoäly yleiskäyttöisenä teknologiana ja taloustieteellisen tutkimuksen välineenä? (s.491) TIEDE JA TUTKIMUS Heikki Palviainen: Työssäkäyvien köyhyys Suomessa 1990–2010 (s.495) Patrizio Lainà: Varanto–virta-konsistentista mallinnuksesta (s.513) Saska Heino: Rahoitusvarat ja rahoitusvirrat Suomessa vuosina 1975–2016: varanto–virta-konsistenssin lähestymistavan sovellus (s.532)