118. vuosikerta

Kansi ja sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Juha Tarkka: Invarianssi ja relevanssi (s. 117)

TEEMA KORONAPANDEMIAN (VÄLI)TILINPÄÄTÖS

Torben M. Andersen, Steinar Holden ja Seppo Honkapohja: Pohjoismaiden taloudet ja talouspolitiikka Covid-19-kriisissä (s. 120)

Elina Pylkkänen: Työmarkkinat koronakriisissä (s. 142)

Jari Järvenpää, Oskari Nokso-Koivisto, Otto Toivanen ja Antti Valkonen: Taloustieteilijät tilannekuvaa luomassa – Helsinki GSE:n Tilannehuone Covid-19-kriisissä (s. 151)

TIEDE JA TUTKIMUS

Vesa-Heikki Soini ja Ari Hyytinen: Toissijaiset tavoitteet julkisissa hankinnoissa (s. 169)

Niilo Luotonen, Vesa Puttonen ja Elias Rantapuska: Maksuhäiriöt Suomessa 2015–2020 (s. 194)

Mikael Kirkko-Jaakkola ja Mauri Kotamäki: Kasvattaako ylimmän marginaaliveron kevennys verotuloja? (s. 217)

TALOUS JA POLITIIKKA

Mika Arola ja Sakari Heikkinen: Suomen valtionvelkakriisien lyhyt historia (s. 240)

Jukka Pekkarinen: Mauno Koivisto talouspolitiikan näkijänä ja tekijänä (s. 259)

Topi Miettinen: Miksi sodat syttyvät? Peliteorian näkökulma (s. 269)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Timo Autio: Esseitä sijoittamisen ja lainanannon taloustieteestä (s. 282)

Eero Mäkynen: Esseitä yritysdynamiikasta (s. 286)

Joonas Ollonqvist: Esseitä tuloeroista ja työnteon rahallisista kannustimista (s. 291)

Ville Vehkasalo: Esseitä työmarkkinainterventioiden arvioinnista (s. 295)

Kirjat

Panu Kalmi: Tulivuoren juurella? Pankkitoiminta murroksessa (s. 299)

Iikka Korhonen: Talouspakotteiden historiaa (s. 302)

Mika Kuismanen: Esseitä onnellisten tasavallasta (s. 304)

Ritva Reinikka: Rautaisannos Latinalaisen Amerikan raha- ja finanssipolitiikkaa — toteutumattomien toiveiden apeutta makrotalouden kielellä (s. 307)

Tiedoksi


Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2022

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus