Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2019

115. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Seija Ilmakunnas: Taloustieteen uskottavuusvallankumouksella parempaan politiikkaan? (s.401) TEEMA Kari Heimonen ja Heikki Lehkonen: Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2019−2039 (s.405) Janne Huovari ja Lauri Vuori: Tuottavuus elpyy, työllisyysaste nousee maltillisesti (s.409) Ilkka Kiema: Pitkän aikavälin talouskasvu riippuu yleiskäyttöisten