117. vuosikerta

Kansi ja sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Essi Eerola: Hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu – kenelle kompensoidaan ja miksi? (s. 335)

TIEDE JA TUTKIMUS

Tuomas Takalo, Ari Hyytinen ja Alexis Stevenson: Patenttien yksityinen arvo: kirjallisuuskatsaus ja uusia tuloksia Suomesta (s. 338)

Juha Kilponen ja Jarmo Kontulainen: Onko inflaatio rahataloudellinen vai fiskaalinen ilmiö? (s. 364)

Antti J. Tanskanen ja Mauri Kotamäki: Lafferin käyrä heterogeenisessa populaatiossa – ja miksi verolajilla on väliä (s. 383)

TALOUS JA POLITIIKKA

Pauli Lappi: Kaivosmineraalien omistusoikeudet ja vakuudet: taloustieteellisiä näkökulmia kaivoskeskusteluun (s. 407)

Sirkka Hämäläinen: Kommentti Vesa Vihriälälle Suomen 1990-luvun laman tulkinnoista (s. 421)

Vesa Vihriälä: Vastaus Sirkka Hämäläiselle (s. 426)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Juha Tarkka: Vapaa tahto taloustieteessä: kommentti Hannu Vartiaiselle (s. 430)

Hannu Vartiainen: Vapaa tahto taloustieteessä: vastaus Juha Tarkalle (s. 435)

Muistokirjoituksia

Seppo Honkapohja: Urho Lempinen 1951–2021 (s. 441)

Väitöskirjat

Eugen Koev: Esseitä sukupuolesta ja työmarkkinatulemista (s. 443)

Toni Juuti: Esseitä tuloerojen ja talouskasvun välisestä yhteydestä (s. 448)

Eero Tölö: Empiirisiä tutkimuksia rahoituskriiseistä ja pankkiriskeistä (s. 453)

Kirjat

Antti Kuusterä: Esko Ahon vuosi pääministerinä ja mustat joutsenet (s. 458)

Erkki Liikanen: Suurten reformien mitä – ja miten – ranskalaisessa keskustelussa (s. 463)

Olli Rehn: Kapitalismi ja demokratia: pysyvä ristiriita vai symbioosi? (s. 468)

Mika Maliranta: ”Luova tuho” talouskasvussa sekä talouskasvun tutkimuksessa ja opetuksessa (s. 472)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2021