117. vuosikerta

Kansi ja sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Juha Tarkka: Uutta tasapainoa etsimässä (s.139)

TEEMA TALOUSTIETEEN METODOLOGIA

Aki Lehtinen ja Jaakko Kuorikoski: Uusi taloustieteen metodologia (s.142)

Hannu Vartiainen: Mitä ajatella talousteoriasta? (s.155)

TIEDE JA TUTKIMUS

Joonas Hirvonen: ASP-tili säästämisen sitouttamisvälineenä (s.170)

TALOUS JA POLITIIKKA

Timo Viherkenttä: Tulisiko hyvinvointialueilla olla verotusoikeus? (s.190)

Mika Kortelainen, Kaisa Kotakorpi ja Teemu Lyytikäinen: Hyvinvointialueiden rahoitusmallin kannustinvaikutukset (s.203)

Vesa Vihriälä: Talouspolitiikka kolmessa kriisissä (s.211)

Martti Hetemäki: Julkisen velkaantumisen riskeistä (s.235)

Patrizio Lainà: Koronaelvytyksen hystereesivaikutus (s.248)

Niko-Matti Ronikonmäki ja Tom-Henrik Sirviö: Taloustieteellisiä näkökulmia kyberturvallisuuteen (s.261)

Jussi T. S. Heikkilä: Varusmieskoulutus näkymättömänä koulutusinvestointina sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta (s.275)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Muistokirjoituksia

Pekka Ilmakunnas, Asko Korpela, Aatto Prihti ja Jyrki Wallenius: Fedi Vaivio: professori, kansleri ja herrasmies (s.285)

Antti Suvanto: Tuttu ja tuntematon Robert Mundell (s.289)

Väitöskirjat

Sakari Lähdemäki: Tutkimuksia tuottavuudesta (s.302)

Salla Simola: Esseitä poliittisesta ja työn taloustieteestä (s. 307)

Kirjat

Lassi Ahlvik ja Anni Huhtala: Luonto – pääomamme (s.311)

Juha Honkatukia: Ilmastopolitiikka ja talouskasvu (s.321)

Olli Kärkkäinen: Yrittäjähenkinen valtio missioita etsimässä (s.324)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2021