119. vuosikerta

Kansi ja sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Ari Hyytinen: Onko teknologinen kehitys hiipumassa? (s. 1)

TEEMA TALOUSPOLITIIKAN ARVIOINTI

Annika Saarikko: Kommenttipuheenvuoro Talouspolitiikan arviointineuvoston raportista (s. 6)

Seija Ilmakunnas, Johanna Niemi, Jukka Pirttilä ja Jouko Vilmunen: Vastaus ministeri Saarikon kommenttiin (s. 9)

Essi Eerola: Hajahuomioita Talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin (s. 12)

Maria Kopsakangas-Savolainen: Kommenttipuheenvuoro Talouspolitiikan arviointineuvoston vuoden 2022 raporttiin: Sähkömarkkinoiden roolista (s. 15)

Marita Laukkanen: Energiatehokkuuden kehittyminen: Huomioita Talouspolitiikan arviointineuvoston Suomen ilmastopolitiikkaa ja vihreää siirtymää koskevista näkemyksistä (s. 19)

Markku Ollikainen: Talouspolitiikan arviointineuvoston analyysi Suomen ilmastopolitiikasta – fragmentteja (s. 23)

Arto Kokkinen, Matthias Strifler ja Sini Salmi: Finanssipolitiikan valvonnan huomioita päättyvästä vaalikaudesta: Korona, sodan heijastevaikutukset ja väljäksi jäänyt finanssipolitiikka heikensivät velkakestävyyttä (s. 27)

TIEDE JA TUTKIMUS

Robin Rönnberg, Kari Heimonen ja Mika Nieminen: Varjopankkitoiminnan yhteys pankkikriiseihin ja suhdannevaihteluihin (s. 43)

TALOUS JA POLITIIKKA

Lauri Kajanoja: Kestävyysvajeen olemassaolo on empiirinen kysymys:Kommentti Juhana Siljanderille (s. 81)

Antti Suvanto ja Johnny Åkerholm: Talouspoltiikan taustavaikuttaja Kari Puumanen (s. 84)

Matti Sarvimäki, Marko Terviö ja Roope Uusitalo: In Memoriam Tuomas Pekkarinen (s. 93)

Väitöskirjat

Savi Virolainen: Autoregressiivisiä sekoitusmalleja sovelluksin makrotalouteen ja finanssiaikasarjoihin (s. 97)

Mikko Kauppila: Minne menit, ylituotto? Hedge-rahastojen menestys vapaaehtoisissa ja säännellyissä aineistoissa (s. 101)

Kirjat

Juha Kilponen: Odotettu yleisesitys fiskaalisesta hintatasoteoriasta (s. 106)

Jussi Heikkilä: Kuka kirjoittaa pilvi-imperiumien pelisäännöt? (s. 111)

Antti Suvanto: Raha- ja finanssipolitiikan takkuinen rinnakkaiselo (s. 114)

Tom-Henrik Sirviö: Taloustieteen heterodoksisten suuntausten näköaloista (s. 120)

Jaakko Kiander: Johdatus kestävyystieteeseen korostaa ekologiaa ja elintapoja, mutta jättää talouden realiteetit vähemmälle huomiolle (s. 123)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2023

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus