118. vuosikerta

Kansi ja sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Seija Ilmakunnas: Finanssipolitiikan pelikirja: kenen säännöillä eteenpäin? (s. 495)

TEEMA TALOUSTIETEEN VUODEN 2022 NOBEL-PALKINNOT

Vesa Vihriälä: Bernanke, rahoituksen välitys ja talouskriisit (s. 498)

Olli Rehn: Nobelisti Ben Bernanke arvioi rahapolitiikan evoluutiota – ja oman työnsä jälkiä (s. 515)

Matti Suominen: Diamond ja Dybvig – Nobel-palkinto pankkitoiminnan ja pankkikriisien tutkimuksesta (s. 520)

TIEDE JA TUTKIMUS

Juhana Siljander: Onko kestävyysvaje todellinen? (s. 527)

TALOUS JA POLITIIKKA

Marketta Henriksson ja Jonne Lehtimäki: Ovatko EU:n finanssipoliittiset säännöt vihdoin uudistumassa? (s. 542)

Jenni Kellokumpu: Finanssipoliittiset ohjauskehikot Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Alankomaissa (s. 557)

Joel Slemrod: Mitä tiedämme verojärjestelmistä, miten sen tiedämme, ja mitä meidän vielä pitäisi tietää (s. 569)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Kalevi Kivistö: In Memoriam Ele Alenius (s. 583)

Väitöskirjat

Heikki Palviainen: Verotus, sosiaaliturva ja tulonjako Pohjoismaissa (s. 586)

Olli-Matti Laine: Tutkimusnäyttöä rahapolitiikan välittymisestä (s. 590)

Olli Palmén: Rahoitussokkien kokonaistaloudelliset vaikutukset (s. 592)

Saara Vaahtoniemi: Esseitä rahoitusalan palkkaeroista Suomessa (s. 597)

Liina Junna: Näkökulmia työttömyyden, terveyden ja kuolleisuuden yhteyteen pitkittäisissä rekisteriaineistoissa (s. 602)

Kirjat

Anni Huhtala: Kasvun rajat murskattiin – mutta korjaako hintamekanismi? (s. 607)

Tuire Santamäki-Vuori: Väestönkasvulla Ruotsin rinnalle? (s. 612)

Riikka Savolainen: Työnohjausta akateemisille ekonomisteille (s. 619)

Susanna Fellman: Suomalaisen kartellitalouden historiaa (s. 622)

Sakari Heikkinen: Pitkän 1900-luvun poliittinen taloushistoria (s. 625)

Erkki Liikanen: Ekonomisti ja humanisti (s. 631)

Antti Suvanto: Talousmies Risto Ryti (s. 634)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2022