118. vuosikerta

Kansi ja sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Ari Hyytinen: Näin tämä ei voi jatkua (s. 3)

TEEMA TALOUSPOLITIIKAN ARVIOINNIT JA NÄKYMÄT

Annika Saarikko: Suomen talouden näkymät ja talouspolitiikan suunta (s. 7)

Mikko Spolander: Kommentti Talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin (s. 11)

Markus Lahtinen: Arviointeja Talouspolitiikan arviointineuvoston raportista – osallisen puheenvuoro (s. 17)

Sanna Kurronen: Arviointineuvosto talouskasvun jäljillä ‒ Kommentti vuoden 2021 raporttiin (s. 23)

Jouko Vilmunen: Vastaus Talouspolitiikan arviointineuvoston raporttiin esitettyihin kommentteihin (s. 28)

Jenni Kellokumpu, Arto Kokkinen, Mika Sainio, Sini Salmi, Leena Savolainen ja Matthias Strifler: Finanssipolitiikan valvonnan arvio 2021: Julkista taloutta vahvistettava koronapandemian jälkeen (s. 30)

TIEDE JA TUTKIMUS

Jussi Savolainen, Jaakko Vihola, Emma Kostiainen ja Anette Lundström: Kuntien omistamien peruskoulujen tilankäytön toteutumattomat skaalaedut (s.42)

Michele Cantarella ja Ilja Kristian Kavonius: Työmarkkinoiden polarisaatio ja kotitalouksien lainanotto (s. 62)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Iikka Korhonen ja Jukka Pekkarinen: Pekka Sutela, kansainvälisesti arvostettu Neuvostoliiton, Venäjän ja siirtymätalouksien tutkija (s.78)

Väitöskirjat

Samu Kärkkäinen: Tutkimuksia rahapolitiikasta (s. 81)

Jussi Lindgren: Pienimmän vaikutuksen periaate ja stokastinen dynaaminen optimisäätö: Sovelluksia talous- ja finanssijärjestelmiin ja fysikaalisiin systeemeihin (s. 85)

Jani-Petteri Ollikainen: Tutkimuksia ammatillisesta koulutuksesta ja inhimillisestä pääomasta yli elinkaaren (s. 90)

Kirjat

Osmo Kuusi: Yhteiskuntien kriisinkestävyydestä (s. 94)

Hannu Vartiainen: Yliopistouudistus: ristiriitoja ja reunaehtoja (s. 99)

Tuomas Välimäki: Kuinka rahalle käy – maksaminen murroksessa (s. 108)

Jari Eloranta: Uusmerkantilismin aatehistoriaa (s. 108)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2022