Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2016

112. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Ari Hyytinen: Yhteiskunta kaipaa vastauksia moniin mikrotaloustieteellisiin kysymyksiin (s. 367) TEEMA Bengt Holmström: Aamuterveiset Bostonista  (s.370) Seppo Honkapohja: Bengt Holmströmin tieteellinen ura (s.373) Antti Kauhanen: Bengt Holmströmin keskeiset tutkimukset sopimuksista ja kannustinjärjestelmistä (s. 380) Martti Hetemäki: Bengt Holmströmin

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2016

112. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Essi Eerola: Varainsiirtoverosta eroon – mitä tilalle?  (s.281) TIEDE JA TUTKIMUS Terhi Maczulskij ja Merja Kauhanen: Työmarkkinoiden polarisaatio ja työvoiman liikkuvuus  – mihin rutiininomaista työtä tekevät työntekijät päätyvät?  (s.284) TALOUS JA POLITIIKKA Jenni Jaakkola: Julkisyhteisöjen rahoitustasapainon suhdanneriippuvaisten

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2016

112. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Marja-Liisa Halko: Sosiaaliset normit ja markkinanormit  (s.107) TIEDE JA TUTKIMUS Karlo Kauko: Kansakunnan varallisuus. Deskriptiivinen analyysi  suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta (s.110) TALOUS JA POLITIIKKA Meri Obstbaum ja Juuso Vanhala: Paikallinen sopiminen  (s.129) Erkki Liikanen: Tutkimuksen ja rahapolitiikan rajapinnassa 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2015

111. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Essi Eerola: Kohtuuhintaista vuokra-asumista – kenelle se kuuluu? (s. 281) TEEMA: PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUSNÄKYMÄT Ari Hyytinen ja Roope Uusitalo: Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2015–2035 (s. 284) Markku Kotilainen: Kokonaistuottavuuden kehitys entistä tärkeämpää Suomen pitkän aikavälin taloudelliselle kasvulle

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2015

111. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Marja-Liisa Halko:Sukupuolen aiheuttamat esteet (s.135) TALOUS JA POLITIIKKA Juha Kilponen: Hiipuvan kasvun lähteillä (s.138) Reijo Lilius: Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa (s.148) Meri Obstbaum ja Juhana Vartiainen: Palkanmuodostuksen informaatio-ohjaus (s.168) Jukka Pekkarinen: Taloustieteelliset neuvonantajat ja talouspoliittinen päätöksenteko (s.183) Erkki Siivonen: Onko