111. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Antti Suvanto: Epätavanomaiset keinot ja epätavanomaiset riskit (s. 3)

TIEDE JA TUTKIMUS
Markku Lanne ja Henri Nyberg: Suomen kansantalouden suhdanneindeksi 2009–2014 (s. 6)

TALOUS JA POLITIIKKA
Martti Hetemäki: Eurokriisin syyt ja euroalueen tulevaisuus (s. 16)
Marja Knuuttila: Elintarvikekauppa elintarvikeketjun osana (s. 40)
Heikki Oksanen: Lisänäkökohtia eläkeiän nostamisesta (s. 56)
Niku Määttänen: Vanhuuseläkeikä ja työurien pituus (s. 73)
Jukka Rantala: Eläkejärjestelmää on syytä arvioida monipuolisesti (s. 77)
Martti Virtanen: Kilpailu- ja kuluttajapolitiikka toimivassa markkinajärjestyksessä – ordoliberalistinen näkökulma (s. 84)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Väitöksiä
Henna Busk: Työttömyysturvan sanktioiden ja informaatioteknologian merkitys työmarkkinoilla (s. 102)
Otto Kässi: Tulodynamiikka ja koulutuksen tuottoon liittyvät riskit (s. 106)
Tuomas Matikka: Tutkimuksia tuloverotuksen käyttäytymisvaikutuksista (s. 110)
Emilia Oljemark: Strateginen kommunikaatio ja luottamus päämies-agentti -malleissa (s. 114)
Helinä Saarela: Subjektiivisten ominaisuuksien vaikutus sijoituskäyttäytymiseen (s. 118)
Nelli Valmari: Tuotantofunktioiden estimoinnista (s. 122)

Kirjallisuutta
Eero Tuomainen: Teräs karaistui ja vähän ruostui (s. 125)

Tiedoksi
Helsingin KT-päivillä laaja kattaus taloustieteellistä tutkimusta (s. 129)
Bengt Holmströmille Yrjö Jahnssonin säätiön tiedepalkinto (s. 129)
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön väitöskirjapalkinto kehittyvien maiden osakemarkkinoiden tutkijalle (s. 129)
Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinto Sixten Korkmanille (s. 130)
Hanna Westmanin tutkimus palkittiin Australiassa (s. 130)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2015