112. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Marja-Liisa Halko: Sosiaaliset normit ja markkinanormit  (s.107)

TIEDE JA TUTKIMUS
Karlo Kauko: Kansakunnan varallisuus. Deskriptiivinen analyysi  suomalaisten kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta (s.110)

TALOUS JA POLITIIKKA
Meri Obstbaum ja Juuso Vanhala: Paikallinen sopiminen  (s.129)
Erkki Liikanen: Tutkimuksen ja rahapolitiikan rajapinnassa  (s.154)
Pekka Sauramo: Tulopolitiikka, funktionaalinen tulonjako ja palkkamaltti Suomessa vuosina 1962–2014 (s.164)
Roope Uusitalo: Finanssipoliittisista säännöistä  (s.190)
Roger Wessman: Luonnollisen monopolin sääntely: Sähkön siirtohinta Suomessa (s.198)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Hannu Vartiainen: Taloustiede muuttuvassa yliopistojärjestelmässä  (s.208)
Jussi Ahokas ja Lauri Holappa: Juha Tervalan väitteet jälkikeynesiläisyydestä  (s.228)
Patrizio Lainà : Jälkikeynesiläisyydestä Tervalalle (s.244)
Juha Tervala: Jälkikeynesiläinen taloustiede Suomessa: Vastine Ahokkaalle, Holapalle ja Lainàlle (s. 248)

Puheenvuoroja
Osmo Soininvaara: Lisää markkinoita asuntomarkkinoille  (s.252)
Heikki Pursiainen ja Tuukka Saarimaa: Vähemmän politiikkaa asuntomarkkinoille – Vastaus Osmo Soininvaaralle (s.258)

Väitöksiä
Riikka Savolainen: Poliitikkojen ja äänestäjien näkemysten muutokset (s.261)
Elina Tuominen: Tulonjako ja talouskasvu – huipputulojen näkökulma  (s.265)

Kirjat
Pentti Forsman: Kapitalismin historiaa ajankohtaisesti  (s.269)
Paavo Okko: Näkymättömän käden moraali  (s.272)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2016

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus