113. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Marja-Liisa Halko: Yhteistyötä yli rajojen (s.119)

TALOUS JA POLITIIKKA

Antti Alaja: Yrittäjähenkinen valtio. Uusi avaus innovaatiopolitiikkaan (s121)

Johannes Herala, Jaakko Simonen, Rauli Svento: Oulun seutu äkillisen rakennemuutoksen alueena (s.141)

Mauri Kotamäki, Risto Vaittinen, Reijo Vanne: Onko eläkkeiden rahoituksellinen perusta vakaa? Laskelmia järjestelmän taloudellisesta kestävyydestä (s169)

Heikki Oksanen: Euro ja Suomi politiikan ja talousoppien valossa (s183)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Ari Hyytinen, Antti Moisio: Lainsäädännön arviointineuvosto – lainvalmistelun vaikutusarviointia (s.206)

Puheenvuoroja

Osmo Soininvaara: Onko kannustinloukkujen purkaminen mahdotonta? (s213)

Tuulia Hakola-Uusitalo: Vastaus Osmo Soininvaaralle (s218)

Väitöksiä

Jukka Ilomäki: ”Animal spirits” rahoitusmarkkinoilla (s221)

Matti Koivuranta: Epävarmuus makrotaloustieteessä (s.225)

Mika Nieminen: Vaihtotaseen epätasapainot, instituutiot ja kulttuurierot (s.229)

Jaana Rahko: Yritysten innovaatiotoiminta ja tiedon leviäminen (s.233)

Kim Ristolainen: Pankkikriisien ennustaminen: tämänhetkinen tarkkuus ja jäljellä olevat ongelmat (s.237)

Kirjat

Kari Holopainen: Rönsyilevä kirja idänkaupan vaiheista (s.241)

Jukka Pekkarinen: Korpisen kaleidoskooppi (s.245)

Pekka Säilä: Suomen setelit historian pyörteiden kuvastimena (s.249)

Matti Tuomala: Vapauden markkinat on sivistävä lukukokemus (s.252)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2017