113. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Antti Suvanto: Pitkäaikainen stagnaatio? (s.3)

TIEDE JA TUTKIMUS

Mika Maliranta, Paavo Hurri: Kasvuyritykset ja talouskasvu: empiirinen analyysi kasvuyritysten työllisyyden ja tuottavuuden dynamiikasta (s.7)

TALOUS JA POLITIIKKA

Lauri Kajanoja: Kasvua ilman eriarvoisuutta? (s.22)

Markku Ollikainen: Pariisin ilmastosopimus ja Suomi: mahdollisuuksia vai rasitteita? (s.42)

Matti Virén: Mihin perustuvat OECD:n elvytyssuositukset? (s.57)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Sami Yläoutinen: Näkökohtia talouspolitiikan arviointineuvoston vuoden 2016 raportista (s. 65)

Seija Ilmakunnas: Neuvoston raportti puntarissa: arvioinnin arviointia (s.71)

Juhana Vartiainen: Suomi tarvitsee talouspolitiikan arviointineuvostoa kuin janoinen vesitilkkaa (s.77)

Heikki Pursiainen: Arviointineuvosto ja kituliaan nousukauden talouspolitiikka (s.85)

Anneli Anttonen, Jukka Pirttilä, Mikko Puhakka, Roope Uusitalo: Lyhyt vastaus Yläoutiselle, Ilmakunnakselle, Pursiaiselle ja Vartiaiselle (s.92)

Timo Viherkenttä: Hyödyllistä analyysia osakeyhtiöiden ja osinkojen verotuksesta (s.96)

Kirjat

Pertti Honkanen: Kapitalismin analyysia yhtenäisessä teoreettisessa kehikossa (s.102)

Ralf Sund: Eläkelupaus: peruskalliolle rakennettu? (s.106)

Eero Tuomainen: Budjettiosaston mies (s.109)

Tiedoksi

 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2017