Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2018

114. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Marja-Liisa Halko: Tulisipa lisää tyttöjä! (s.171) TIEDE JA TUTKIMUS Juho Jokinen, Antti Sieppi ja Mika Maliranta :Johtamiskäytäntöjen laatu Suomen ammatillisessa peruskoulutuksessa (s.176) Anna-Maija Juuso ja Rauli Svento: Tietoturvainvestoinnit ja uhkatiedon jakaminen taloustieteellisestä näkökulmasta (s.190) Annaliina Kotilainen: Kollektiivisen

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2017

113. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Ari Hyytinen: Ovatko hyvät johtamismenetelmät talouskasvun lähde? (s.459) TEEMA DIGITALISAATIO JA TALOUSKASVU Matti Pohjola: Tuottavuus, rakennemuutos ja talouskasvu 1975-2015 (s.463) Juha Itkonen: Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan (s.489) Teemu Koskiniemi ja Eljas Tuomaala: Miten kansantalouden tilinpito ottaa