Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2018

114. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Ari Hyytinen: Tekoäly yleiskäyttöisenä teknologiana ja taloustieteellisen tutkimuksen välineenä? (s.491) TIEDE JA TUTKIMUS Heikki Palviainen: Työssäkäyvien köyhyys Suomessa 1990–2010 (s.495) Patrizio Lainà: Varanto–virta-konsistentista mallinnuksesta (s.513) Saska Heino: Rahoitusvarat ja rahoitusvirrat Suomessa vuosina 1975–2016: varanto–virta-konsistenssin lähestymistavan sovellus (s.532)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2018

114. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Marja-Liisa Halko: Tulisipa lisää tyttöjä! (s.171) TIEDE JA TUTKIMUS Juho Jokinen, Antti Sieppi ja Mika Maliranta :Johtamiskäytäntöjen laatu Suomen ammatillisessa peruskoulutuksessa (s.176) Anna-Maija Juuso ja Rauli Svento: Tietoturvainvestoinnit ja uhkatiedon jakaminen taloustieteellisestä näkökulmasta (s.190) Annaliina Kotilainen: Kollektiivisen