Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2017

113. vuosikerta PÄÄKIRJOITUS Ari Hyytinen: Ovatko hyvät johtamismenetelmät talouskasvun lähde? (s.459) TEEMA DIGITALISAATIO JA TALOUSKASVU Matti Pohjola: Tuottavuus, rakennemuutos ja talouskasvu 1975-2015 (s.463) Juha Itkonen: Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan (s.489) Teemu Koskiniemi ja Eljas Tuomaala: Miten kansantalouden tilinpito ottaa