Taloustieteellisen Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään keskiviikkona 27. huhtikuuta 2022 klo 17.00 alkaen etäkokouksena.

Sääntömääräisiä kokouksia koskevan yhdistyslain poikkeuslain (375/2021) mukaan yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen voi järjestää etäkokouksena kesäkuun 2022 loppuun asti. Kokoukselle tulee nimetä fyysinen paikka, vaikka kokous järjestetään etäyhteyksin. Kokouksessa asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä. Jäsen voi siis valtuuttaa toisen jäsenen käyttämään oikeutta kokouksessa. Äänestyksissä asiamiehen edustamien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä saa olla enintään kymmenesosa kokouksessa edustettujen jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Aika: keskiviikko 27.4.2022 klo 17.00
Paikka: Tieteiden talo / Teams (linkki kokoukseen)

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
 5. Vuoden 2021 vuosikertomuksen hyväksyminen
 6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja sihteerille
 7. Johtokunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta
 8. Johtokunnan varapuheenjohtajan valinta
 9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 10. Vuoden 2022 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen ja jäsenmaksun vahvistaminen
 11. Yleiskeskustelu
 12. Kokouksen päättäminen

Mahdollisten kysymysten osalta voitte kääntyä yhdistyksen sihteerin puoleen.

Yhdistyksen vuosikokous 27.4.2022