”Nuorten kansantaloustieteilijöiden pohjoismaisessa kokouksessa Tukholmassa v. 1936 valittiin seuraavan kokouksen paikaksi Helsinki. Tämä antoi ratkaisevan sysäyksen suomalaisen nuorten taloustieteilijöiden yhdistyksen perustamiselle, mikä tapahtuikin jo vuoden 1936 syksyllä. Yhdistyksen nimeksi tuli Taloustieteellinen Kerho.

Sääntöjen mukaan on Kerhon päämääränä ollut taloustieteellisen tutkimuksen edistäminen ja suomalaisen tutkija-aineksen kehittäminen. Toiminta on lähinnä tapahtunut esitelmä- ja keskustelutilaisuuksien muodossa. Kansainvälisiä yhteyksiä on ylläpidetty mm. nuorten taloustieteilijöiden pohjoismaisten kokousten välityksellä sekä kutsumalla ulkomaisia esitelmöitsijävieraita.

Yhdistyksen toiminta on laajentunut ja vilkastunut huomattavasti viime vuosina, ja yhdistys on muuttunut kerhomuotoisesta, nuorten taloustieteilijöiden yhdistyksestä laajemmaksi, kaikille taloustieteilijöille tarkoitetuksi seuraksi. Tapahtunutta kehitystä on haluttu osoittaa mm. sillä, että yhdistyksen nimi muutettiin v. 1957 nykyiseen muotoon, Taloustieteellinen Seura – Nationalekonomiska Sällskapet r.y. ”

Taloustieteellisen Seuran vuosikirja 1962

 

Taloustieteellinen Seura julkaisi vuosina 1962-1987 vuosikirjaa, jossa julkaistiin Seuran kokouksissa pidettyjä esitelmiä ja nimenomaan julkaisua varten laadittuja tutkielmia osittain suomeksi ja osittain englanniksi. Vuodesta 1988 lähtien Seura on yhdessä Kansantaloudellisen Yhdistyksen ja Ekonomiska Samfundetin kanssa julkaissut kahdesti vuodessa ilmestyvää, englannin kielistä tieteellisestä aikakauskirjaa Finnish Economic Papers.

Taloustieteellisen Seuran varsinaiseen toimintaan on myös kuulunut vuosittaiset Kansantaloustieteen päivät, jotka lähtivät 1960 ensimmäisen kerran järjestetystä työkonferenssista ja saivat nykyisen nimensä vuonna 1988. Kansantaloustieteen päivistä on kehittynyt maan suurin taloustieteellinen konferenssi, johon osallistuu vuosittain keskimäärin noin 100 taloustieteilijää.

Taloustieteellisen Seuran varsinainen toiminta päättyi 1.1.2009 sen yhdistyessä Kansantaloudellisen Yhdistyksen kanssa Taloustieteelliseksi Yhdistykseksi. Taloustieteellinen Seura puretaan vuoden 2009 sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen.

Taloustieteellisen Seuran (vuoteen 1957 asti Taloustieteellinen Kerho) puheenjohtajat

 • 1936-1940 Pauli Korpisaari
 • 1968 Aarni Nyberg
 • 1989 Reija Lilja
 • 1940-1944 Mikko Tamminen
 • 1969 Ahti Molander
 • 1990 Uskali Mäki
 • 1945 Paavo Aarnio
 • 1970 Eero Tuomainen
 • 1991 Jari Kuuluvainen
 • 1946 Lauri af Heurlin
 • 1971 Timo Relander
 • 1992 Juhana Vartiainen
 • 1947 Pentti Pajunen
 • 1972 Seppo Leppänen
 • 1993 Marianne Stenius
 • 1948 Lauri af Heurlin
 • 1973 Pentti Vartia
 • 1994 Sipa Wallius
 • 1949 Pentti Poukka
 • 1974 Nils Andersson
 • 1995 Mika Widgrén
 • 1949-1950 MikaTiivola
 • 1975 Pekka Sirén
 • 1996 Anne Brunila
 • 1951 Reino Rossi
 • 1976 Reino Hjerppe
 • 1997 Olli-Pekka Ruuskanen
 • 1952 Heikki Valvanne
 • 1977 Jukka Pekkarinen
 • 1998 Jaakko Kiander
 • 1953 Eino Haikala
 • 1978 Antti Heinonen
 • 1999 Hannu Piekkola
 • 1954 Kaarlo Larna
 • 1979 Heikki Oksanen
 • 2000 Leena Mörttinen
 • 1955 Erkki Laatto
 • 1980 Erkki Koskela
 • 2001 Mikko Spolander
 • 1956-1957 Pentti Viita
 • 1981 Timo Airaksinen
 • 2002 Hannu Vartiainen
 • 1958-1959 Gösta Mickwitz
 • 1982 Antti Suvanto
 • 2003 Heikki Kauppi
 • 1960-1961 Lauri af Heurlin
 • 1983 Vesa Kanniainen
 • 2004 Edvard Johansson
 • 1962 Auvo Kiiskinen
 • 1984 Tuire Santamäki
 • 2005 Juuso Vanhala
 • 1963 Pentti Pöyhönen
 • 1985 Matti Pohjola
 • 2006 Marketta Henriksson
 • 1964 Fedi Vaivio
 • 1986 Urho Lempinen
 • 2007 Timo Vesala
 • 1965 Olli Niitamo
 • 1987 Jouko Ylä-Liedenpohja
 • 2008 Essi Eerola
 • 1966-1967 Kyösti Pulliainen
 • 1988 Raija Volk

Taloustieteellisen Seuran johtokunnan jäsenet, sihteerit ja toimituskunnat löytyvät   täältä. Täydennyksiä puuttuviin tietoihin pyydetään lähettämään Taloustieteellisen Yhdistyksen sihteerille.