Kansantaloudellinen Yhdistys aloitti toimintansa 1880-luvulla yksityisenä keskustelukerhona. Virallisesti järjestö on perustettu vuonna 1884. Yhdistyksen historiikki kuvaa alkutaivalta värikkäästi.

Vuosisadan vaihteessa yhdistyksen muodosti lähinnä samoin ajattelevien vanhasuomalaisten piiri. Huolta kannettiin mm. maakaupan yhteydessä esiintyvästä koronkiskonnasta. Yhdistyksen sihteeri lähetettiin kesällä 1892 Viipurin läänin maalaiskuntiin selvittämään ongelmaa. Myös raittiusasia koettiin tärkeäksi. Vuonna 1904 Yhdistyksessä etsittiin keinoja yksityisten metsänomistajien metsäntuhlauksen ehkäisemiseksi. Eräänä syynä tuhlaukselle pidettiin huonoja uuneja. Päätettiin asettaa komitea, joka hankkisi piirustukset uusille, puita säästäville uunimalleille. Myöhemmin komitean työ laajennettiin myös saunanuuneihin. Vuonna 1924 yhdistyksessä vieraili saksalainen Werner Sombart, joka käsitteli mm. talouselämää ja rakkauselämää niiden keskinäisessä yhteydessä.

Viime vuosikymmeninä aiheet ovat painottuneet talouspolitiikkaan ja tilaisuudet on uutisoitu usein myös tiedotusvälineissä. Joka syksy on kuultu valtiovarainministerin budjettiesitelmä. Jotkut aiheet näyttävät säilyttäneen ajankohtaisuutensa yli vuosisadan. Vuonna 1892 Suomen ensimmäinen naistohtori Tekla Hultin esitelmöi yhdistyksessä aiheesta ”Nykyajan valtion tehtävät”. Hän tarkasteli mm. julkisen talouden kasvun sietorajoja. Tohtori Hultin varoitti valtion tehtävien laajentamisesta, koska valtio voi yliaktiivisuudellaan näivettää aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen keskeinen toimintamuoto on ollut alusta alkaen myös suomenkielinen julkaisutoiminta. Yhdistyksellä on ollut historiansa kuluessa useita erilaisia tutkimussarjoja. Vuonna 1904 aloitti toimintansa oma lehti ”Yhteiskuntataloudellinen Aikakauskirja”, jonka nimi muutettiin vuonna 1929 Kansantaloudelliseksi Aikakauskirjaksi.

Kansantaloudellisen Yhdistyksen ensimmäinen esimies (v. 1892) oli Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen. Esimiehinä ovat toimineet myös mm. J. K. Paasikivi (vuosina 1908, 1925, 1930 ja 1931) ja Risto Ryti (v. 1926). Mauno Koivisto on ollut johtokunnan jäsenenä vuodet 1966-1968.

Julkaistu Kansantaloudellisen aikakauskirjan Lyhyesti-palstalla numerossa 2/1999. (Ks. myös Sata vuotta suomalaista kansantaloustiedettä. Kansantaloudellinen Yhdistys 1884-1984. Toimittaneet H. Koskenkylä, J. Pekkarinen, A. Räikkönen ja P. Vartia. Vammala 1984.)