Konferenssipaikka ja -hotelli

Kansantaloustieteen päivät järjestetään yleensä järjestävän paikkakunnan yliopiston tiloissa. Yhdistys ei maksa osallistujien hotelliöitä mutta on neuvotellut jonkin paikallisen hotellin kanssa erikoishinnan konferenssivieraille. Erikoishintaa varten tarvitaan tunnus, jonka saa ilmoittautumisen yhteydessä.

Matkajärjestelyt

Osallistujat hoitavat itse matkajärjestelyt.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu on viime vuosina ollut 130 €. Osallistumismaksu sisältää Taloustieteellisen Yhdistyksen jäsenmaksun kuluvalle vuodelle, mukaan lukien Kansantaloudellisen Aikakauskirjan 4 numeroa. Hinta on sama opiskelijoille ja ei-opiskelijoille.

 

Kulukorvaukset

Taloustieteellisellä Yhdistyksellä on rajalliset mahdollisuudet korvata niitä päiville alustajina osallistuvien jatko-opiskelijoiden matka- ja majoituskuluja, joihin nämä eivät voi saada korvauksia muualta. Kulukorvauksia täytyy hakea sähköpostitse tammikuun alkuun mennessä (kts tarkemmin ilmoittautuminen) vapaamuotoisella hakemuksella (sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi). Yhdistys maksaa korvaukset KT-päivien jälkeen kuitteja vastaan. Kulukorvauksista saa lisätietoja Yhdistyksen sihteeriltä.

 

IN ENGLISH

 

Conference venue and hotel

The conference is usually held in the local university. The association will not pay for the accommodation for the participants but there is special conference rate negotiated for the conference participants. More information available from the secretary.

Travel Arrangements

The participants should take care of the travel arrangements by themselves. If you are arriving abroad and  have any questions about the best transportation options, the secretary is happy to help.

Participation fee

The participation fee is normally 130€ and includes Finnish Economic Association membership for the on going year, including the publication Kansantaloudellinen aikakauskirja (in Finnish). The fee is the same for students and non-students.

Reimbursement for students

The Economic Association can reimburse some of the travel and accommodation costs of doctoral students who present a paper at the conference and who can not get compensation elsewhere. Informal applications should be sent to the secretary (sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi). The reimbursements are paid after the conference has taken place. For more information, email sihteeri@taloustieteellinenyhdistys.fi.