Pohjoismainen talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto julkaisee uutta poliittisen taloustieteen aikakauskirjaa ”Nordic Economic Policy Review”. Lehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa ja sen ensimmäinen numero ilmestyy syksyllä 2010. Sen tavoitteena on lisätä taloustieteellisten tutkimustulosten näkyvyyttä talouspoliittisten päättäjien keskuudessa ja lisätä keskustelua liittyen erityisesti Pohjoismaille tyypillisiin ongelmiin.

Lehti on luettavissa elektronisena ministerineuvosten nettisivuilla ja tilattavissa painettuna versiona. Lisäksi, ministerineuvosto jakaa painetun version ilmaiseksi Pohjoismaiden kansallisten taloustieteellisten yhdistysten jäsenille. Näin ollen Taloustieteellisen Yhdistyksen jäsenet saavat sen veloituksetta.

 

Lisätietoja julkaisusta löytyy Pohjoismaiden ministerineuvoston nettisivuilta.

 

Nordic Economic Policy Review