Taloustieteellinen Yhdistys järjesti Nobel-seminaarin huutokauppateorian tutkijoiden Paul R. Milgromin ja Robert B. Wilsonin palkitun työn taustoista (lisätietoa: https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-prizes-in-economic-sciences/). Milgromille ja Wilsonille myönnetty Ruotsin keskuspankin Nobel-palkinto on yksi korkeimmista tunnustuksista, joka jaetaan kunakin vuonna “huomattavasta panostuksesta taloustieteeseen”. Nobel-seminaari järjestettiin perjantaina 20.11.2020 Zoomissa.

Seminaarissa alustivat professori Hannu Vartiainen (Helsingin yliopisto, HGSE) ja professori Juuso Välimäki (Aalto-yliopisto) . Professori Vartiaisen esityksen otsikko oli ”Milgromin ja Wilsonin kontribuutio talousteorialle”. Professori Välimäen esityksen otsikkona oli ”Kaupankäyntiä taajuuksilla: Talousnobelistien merkitys käytännön huutokaupalle”.

Yhdistys kiittää alustajia erinomaisista puheenvuoroista sekä kaikkia kuulijoita osallistumisesta!

Nobel-seminaari 2020