109. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Essi Eerola: Toivo elää kaupungissa (s. 427)

 

TIEDE JA TUTKIMUS
Hannu Piekkola ja Johnny Åkerholm: Tuottavuuden kehitysnäkymät ja aineettomat investoinnit. Onko meillä mittausongelma? (s. 429)
Susanna Tåg, Jaakko Pehkonen ja Mika Maliranta: Nuorten innovatiivisten yritysten innovointikyky ja tuottavuus (s. 443)
Anders Löflund: Vuoden 2013 taloustieteen Nobel rahoitustutkijoille: Eugene F. Fama, Lars P. Hansen ja Robert J. Shiller (s. 463)

 

TALOUS JA POLITIIKKA
Marketta Henriksson ja Ilkka Kajaste: Finanssipolitiikan säännöt, EU ja Suomi (s. 467)
Ari Hyytinen:Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuus (s. 484)
Seppo Laakso ja Heikki Loikkanen: Helsingin seudun maankäyttö, kiinteistömarkkinat ja perusrakenteen rahoitus (s. 490)
Tuomas Malinen ja Tero Kuusi: Miksi euroalue on ongelmissa? (s. 512)
Matti Virén ja Joonas Ollonqvist: Lukemalla, arvalla vai rahalla yliopistoon? (s. 528)

 

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Markku Hirvonen: Arviot harmaasta taloudesta eivät ole yhden menetelmän varassa – kommentteja Matti Virénin artikkeliin (s. 534)
Matti Virén: Vastaus Hirvoselle (s. 539)
Seppo Laaksonen: Nettikyselyt ovat nykyaikaa (s. 541)

IN MEMORIAM
Matti Keltikangas, Markku Simula ja Olli Haltia: Päiviö Riihinen – Uranuurtaja kansantaloustieteen soveltamisessa metsätaloudellisiin kysymyksiin (s. 549)

Väitöksiä
Jouni Kaipainen: Onko taloudellisen arvottamisen tutkimusohjelma tarpeen? (s. 552)
Tero Kuusi: Julkistalouden tuettava kokonaiskysyntää rakenteellisten uudistusten aikana (s. 556)
Terhi Maczulskij: Tutkimuksia palkkaeroista ja julkisen sektorin työmarkkinoista (s. 561)
Matthijs Lof: Heterogeeniset odotukset ja ei-kausaaliset autoregressiiviset mallit rahoituksen tutkimuksessa (s. 565)
Ilkka Ylhäinen: Julkinen rahoitus kasvattaa yrityksiä mutta ei niiden tuottavuutta (s. 568)

Kirjallisuutta
Samu Kurri: Selkokielellä populismia vastaan (s. 572)
Timo Hirvonen: Hyvän hallinnon teesit (s. 575)

Tiedoksi (s. 578)
Kansantaloustieteen päivät Kuopiossa
Terveystaloustieteen lahjoitusprofessuuri Turun yliopistoon
Uusi hanke tutkii kuluttajien taloudellisen lukutaidon ja ylivelkaantumisen suhdetta
Markku Lanne vierailevaksi professoriksi Aarhusiin
Professor of Practice -käytäntö yleistyy taloustieteissä
Finanssipolitiikan valvonta on käynnistynyt

 

 

 

 

 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2013