114. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Ari Hyytinen: Tekoäly yleiskäyttöisenä teknologiana ja taloustieteellisen tutkimuksen välineenä? (s.491)

TIEDE JA TUTKIMUS

Heikki Palviainen: Työssäkäyvien köyhyys Suomessa 1990–2010 (s.495)

Patrizio Lainà: Varanto–virta-konsistentista mallinnuksesta (s.513)

Saska Heino: Rahoitusvarat ja rahoitusvirrat Suomessa vuosina 1975–2016: varanto–virta-konsistenssin lähestymistavan sovellus (s.532)

Seppo Honkapohja: Endogeenisen kasvun lähteillä: Taloustieteen Nobel 2018 Paul Romerille (s.551)

Matti Liski: Niukkuus ei ole maaperän vaan ilmakehän hiilivarannoissa: Taloustieteen Nobel 2018 William Nordhausille (s.558)

TALOUS JA POLITIIKKA

Ilkka Kajaste: EMU kokemusasiantuntijan silmin (s.563)

Timo Löyttyniemi: Euroopan unionin uusi kriisinratkaisumekanismi ja finanssikriisi (s.574)

Jukka Topi: Makrovakauspolitiikalla ehkäistään rahoituskriisejä (s.582)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Tuulia Hakola-Uusitalo ja Artturi Björk: Ekonomistit ja talouspolitiikan valmistelu (s.604)

Susanna Miekk-oja: Kohti kestävyyttä ja vaikuttavuutta – mistä osaajat? (s.613)

Puheenvuoroja

Paavo Löppönen: Ketä lähimpänä Mauno Koivisto oli? (s.622)

Juhana Vartiainen: Koivisto puolusti markkinatalouden periaatteita: Vastaus Paavo Löppöselle (s.625)

Väitöksiä

Sanna Huikari: Avioerot ja itsemurhakuolleisuus(s.627)

Kirjat

Mika Maliranta: Globaalit lahjakkuudet palkitsevat talouksia kasvulla (s.632)

Pekka Säilä: Ruplista markkoihin – ja kohti itsenäisyyttä (s.636)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2018

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus