113. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Ari Hyytinen: Ovatko hyvät johtamismenetelmät talouskasvun lähde? (s.459)

TEEMA DIGITALISAATIO JA TALOUSKASVU

Matti Pohjola: Tuottavuus, rakennemuutos ja talouskasvu 1975-2015 (s.463)

Juha Itkonen: Digitalisaation mittaushaasteiden vaikutus kansantalouden kokonaiskuvaan (s.489)

Teemu Koskiniemi ja Eljas Tuomaala: Miten kansantalouden tilinpito ottaa huomioon digitaalisen talouden? (s.513)

Jaana Hellman: Kuluttajahintaindeksin mittaamishaasteet ja digitalisaation tuomat muutokset (s.531)

TIEDE JA TUTKIMUS

Topi Miettinen: Richard Thaler – käyttäytymistaloustieteen uranuurtaja (s.542)

Kaisa Kotakorpi: Käyttäytymistaloustiede ja julkisen sektorin rooli (s.550)

Katja Haavanlammi: Julkisten menojen ennakointi ja finanssipolitiikan vaikutusten arviointi (s.557)

Esa Jokivuolle ja Matti Virén: Miksi Suomi säästyi pannkkikriisiltä? (s.572)

Meri Obstbaum: Palkkojen muutosten vaikutus työllisyyteen (s.585)

TALOUS JA POLITIIKKA

Ilari Ahola, Jenni Pääkkönen ja Veliarvo Tamminen: Finanssipolitiikan päätösperäisyyden arvioiminen (s.597)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Puheenvuoroja

Erkki Liikanen: Kunnianosoitus Stanley Fischerille (s.616)

Väitöksiä

Tuomas Laiho: Tulevaisuuden lupaukset ja dynaamiset kannustimet (s.620)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2017