113. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Essi Eerola: Staattisissa vaikutusarvioissa pelataan nollasummapeliä (s.263)

TEEMA SUOMI 100 VUOTTA

Matti Pohjola: Suomen talouskasvu ja sen lähteet 1860-2015 (s.266)

Sakari Heikkinen: Kiinniottajasta kiinniotettavaksi: Suomen taloudellisesta kehityksestä 1870-2015 (s.293)

Kim Lindström: Sata vuotta vuoristorataa Helsingin pörssissä (s.312)

Jukka Pekkarinen: Taloustieteen ja talouspolitiikan vuorovaikutus: Suomen erityispiirteitä (s.320)

Reino Hjerppe: Suomen talous itsenäistymisen aikaan (s.331)

Antti Suvanto: Välähdyksiä sadan vuoden takaa (s.350)

TIEDE JA TUTKIMUS

Jussi Heikkilä, Juha-Pekka Junttila, Samu Kärkkäinen: Talouspolitiikan epävarmuus ja talouskehitys: Empiirisiä havaintoja Suomesta (s.354)

TALOUS JA POLITIIKKA

Ilari Ahola: Miten valtiovarainministeriön arvio julkisen talouden kestävyydestä laaditaan? (s.368)

Tuomas Takalo: Lyhytaikaisten kuluttajaluottojen sääntely (s.382)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Puheenvuoroja

Elina Berghäll, Heikki Koskenkylä, Tuomas Malinen ja Peter Nyberg: Euro ja kustannukset – vastaus Oksaselle (s.393)

Ilkka Kajaste: Euro ja Suomi – kommentteja Heikki Oksasen artikkeliin (s.400)

Pekka Korpinen: Euron tulevaisuudesta: Kommentteja Jukka Pekkariselle ja Heikki Oksaselle (s.403)

Samuli Skurnik: Keskustan suhtautumisesta devalvaatioihin: Kommentteja Heikki Oksaselle (s.406)

Heikki Oksanen: Euro ja Suomi: Vastauksia kommentteihin ja lisäaineistoa idänkaupasta (s.411)

Väitöksiä

Pasi Ikonen: Rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyys, velka ja kasvu (s.418)

Juho Jokinen: Työsuoriutumisen ja aluetyöttömyyden rooli työntekijöiden palkitsemisessa (s.423)

Mauri Kotamäki: Näkökulmia sosiaaliturvasta ja verotuksesta (s.427)

Tuomas Möttönen: Keitä perustajayrittäjät ovat? (s.432)

Päivi Puonti: Viimeaikaisten aikasarjaekonometristen menetelmien soveltaminen talouspolitiikan vaikutusten arviointiin (s.436)

Timo Rauhanen: Verotuet valtion politiikkavälineenä ja ohjauskeinona (s.440)

Anna Sahari: Kotitalouksien lämmitysmenetelmäinvestoinnit ja pitkän aikavälin energiankulutus (s.444)

Kirjat

Pertti Honkanen: Tutkimusta ja hapuilevaa pohdiskelua sosiaaliturvariippuvuudesta (s.448)

Jukka Pekkarinen: Pikettyn jälkipuintia (s.451)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2017