110. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Essi Eerola: Verotuista ja kapitalisoitumisesta (s. 313)

TIEDE JA TUTKIMUS
Panu Kalmi ja Eeva Kerola: Osuus- ja säästöpankkien menestys eurooppalaisessa talouskriisissä (s. 315)
Juha Tervala: Suomen suhdannevaihtelut AS–AD-mallin avulla kuvattuna (s. 332)

TALOUS JA POLITIIKKA
Karlo Kauko: Minkälainen kello kilkattaa pankkikriisin kaulassa? (s. 343)
Risto Peltola: Maan arvo Helsingissä: kunnalistalouden näkökulma (s. 358)
Tuomas Takalo: Innovaatiopolitiikan haasteet (s. 381)
Mika Sainio ja Paula Koistinen-Jokiniemi: Kansantalouden tilinpito uudelle vuosikymmenelle (s. 391)
Jukka Hoffrén ja Eila Salomaa: Ympäristötilinpidon kuvausalue laajenee (s. 406)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Seppo LeppänenVaihtotaseraportti talousneuvostolle: muistikuvia 1980-luvun lopulta (s. 411)
Risto Seppälä ja Jussi Uusivirta: Matti Palo – Uranuurtaja globaalien kysymysten tuomisessa Suomen metsäntutkimukseen (s. 418)

Väitöksiä
Anssi Kohonen: Tartunta rahoitusmarkkinoilla ja rahoitusmarkkinakriisien kansainvälinen leviäminen (s. 420)
Heikki Lehkonen: Kehittyvät rahoitusmarkkinat, poliittiset instituutiot ja kehityserot (s. 424)
Miikka Rokkanen: Ekstrapolointi ja estimointitaajuuden valinta regressioepäjatkuvuusasetelmassa (s. 428)
Tuomo Suhonen: Tutkimuksia korkeakoulutusvalinnoista ja alueellisista työmarkkinoista (s. 431)
Suvi Vasama: Reaalioptiot ja dynaamiset kannustimet (s. 435)

Kirjallisuutta
Markus Lahtinen: EMU-keskustelussa näkökulmien kirjo on poikkeuksellisen laaja (s. 438)
Pentti Forsman: Metsäliitto vuoristoradalla (s. 442)
Mika Pantzar: Kulutusyhteiskunnan ja akateemisen kulutustutkimuksen muodonmuutos (s. 445)
Katja Taipalus: Kotitalouksien velkaantuminen syynä taantumaan (s. 448)
Marko Terviö: Tulojakaumien historiaa ja varallisuusjakaumien dystopiaa (s. 451)

Tiedoksi
Strategisen tutkimuksen neuvosto Suomen Akatemian yhteyteen (s. 455)
Suomen Akatemia rahoittaa kokeellista tutkimusta harmaasta taloudesta (s. 455)
Uutta tietoa suomalaisten taloudellisesta lukutaidosta (s. 455)
Valtiontalouden tarkastusvirasto raportoi eduskunnalle vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta (s. 456)
Professoripoolin 2014 apurahat on myönnetty (s. 456)
Juuso Välimäki JEEA:n päätoimittajaksi (s. 457)
Julkistalouden professuuri Helsinkiin (s. 457)
Yrjö Jahnssonin säätiön juhlaseminaari eriarvoisuudesta ja terveydestä (s. 457)
Taloustutkijoiden 31. kesäseminaari Jyväskylässä (s. 458)
Pohjoismaiset työn taloustieteen tutkijat koolla Helsingissä (s. 459)
UNU-WIDER järkesti konferenssin eriarvoisuudesta (s. 459)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2014