109. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Ari Hyytinen: Väärä tulos (s. 271)

TEEMA: YMPÄRISTÖ
Piia Aatola, Elina Marjamaa, Markku Ollikainen ja Kimmo Ollikka: Euroopan unionin päästöoikeuskauppa ja ilmastopolitiikka (s. 275)
Kimmo Ollikka: Uusiutuvien energiamuotojen tukeminen (s. 289)
Marita Laukkanen: Vihertyvä maatalouspolitiikka vesiensuojelun välineenä: tuottaako maatalouden ympäristötuki tulosta? (s. 311)
Vesa Kanniainen, Tuula Lehtonen ja Ilkka Mellin: Mehiläiskuolemat: ekologinen katastrofi ja taloudelliset seuraukset? (s. 324)
Niina Autio, Anna Piirainen, Eila Salomaa ja Simo Vahvelainen: Ympäristötilinpito kansantalouden tilinpidon täydentäjänä (s. 331)

TIEDE JA TUTKIMUS
Kaisa Kotakorpi: Verotuksen monimutkaisuudesta (s. 351)
Jenni Pääkkönen, Tuukka Saarimaa ja Janne Tukiainen: PARAS tapa velkaantua? Kuntaliitokset ja vapaamatkustaminen (s. 357)

TALOUS JA POLITIIKKA
Iikka Korhonen: Kiina vapauttaa rahoitusmarkkinoitaan – mitkä ovat riskit? (s.374)
Katri Kosonen: Veroparatiisit, verosuunnittelu ja veronkierto (s. 383)
Matti Virén: Onko koko Suomen talous ”harmaata”? (s.399)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Väitöksiä
Piia Aatola: Hinta hiilelle – esseitä Euroopan unionin päästökaupasta ja sen vaikutuksista (s. 413)

Kirjallisuutta
Pentti Forsman: Tilastot tutuiksi (s. 417)
Esa Jokivuolle: Tervettä järkeä pankkien pääomarakenteeseen (s. 420)

Tiedoksi
Säätiöiden professoripoolin apuraha Pertti Haaparannalle ja Klaus Kultille (s. 423)
Hannu Saloselle Suomen Akatemian hankerahoitus vaikutusvallan ja sosiaalisten verkostojen tutkimukseen (s. 423)
Taloustutkijoiden kesäseminaari Jyväskylässä jo 30. kerran (s. 423)

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2013