116. vuosikerta

Kansi ja Sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Essi Eerola: Lisää tutkimuslukutaitoa (s.403)

TEEMA ILMASTOPOLITIIKKA

John Hassler: Globaali hiilidioksidin hinta — välttämätön ja riittävä (s.406)

Markku Ollikainen: Finanssipolitiikka ja vihreä elvytys (s.418)

TIEDE JA TUTKIMUS

Henri Mikkola, Heikki Hiilamo ja Jari Eloranta: Syntyvyyden laskun alueelliset muutostekijät Suomessa (s.428)

Henri Mikkola, Heikki Hiilamo ja Jari Eloranta: Liite

Mika Linden: Väestön ikääntyminen ja erikoissairaanhoidon kustannukset 1998—2018: Ikä-, kohortti ja perioditekijät ja maakuntatason ennusteet vuosille 2020, 2022, 2024 (s.448)

TALOUS JA POLITIIKKA

Marketta Henriksson: Koronakriisi ja finanssipoliittisten riskien jakaminen EU:ssa (s.469)

Pertti Haaparanta: Yhteisvastuu EU:ssa (s.478)

Timo Viherkenttä: Mitä eläkemaksut ovat ja onko niiden käsittely julkisen talouden tunnusluvuissa kohdillaan? (s.484)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Muistokirjoituksia

Erkki Virtanen: Raimo Sailas: 1945—2020 (s.501)

Jukka Pekkarinen: Erkki Koskela, unohtumaton tutkija ja opettaja (s.504)

Väitöskirjat

Julia Niemeläinen: Ulkoisen tasapainon ja kansainvälisen reaalikoron määräytyminen pitkällä aikavälillä (s.506)

Lauri Holappa: Tarinoita vallattomista luottomarkkinoista (s.510)

Isa Kuosmanen: Tutkimuksia EU:n laajenemisesta ja kouluvalintojen vapauttamisesta (s.516)

Sami Hautakangas: Kustannustehokas ravinnepäästöjen vähentäminen jätevedenpuhdistamoissa (s.521)

Kirjat

Olli Rehn: Kehitystaloustiede purkaa Suomen kehitystarinan myyttejä (s.526)

Tom-Henrik Sirviö: Muuttuvaa veropolitiikkaa Yhdysvalloissa (s.529)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2020