115. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Seija Ilmakunnas: Taloustieteen uskottavuusvallankumouksella parempaan politiikkaan? (s.401)

TEEMA

Kari Heimonen ja Heikki Lehkonen: Talousennustajien näkemykset talouskasvusta vuosina 2019−2039 (s.405)

Janne Huovari ja Lauri Vuori: Tuottavuus elpyy, työllisyysaste nousee maltillisesti (s.409)

Ilkka Kiema: Pitkän aikavälin talouskasvu riippuu yleiskäyttöisten teknologioiden kehityksestä  (s.416)

Markku Lehmus: Tuleva kasvu on tuottavuuden varassa (s.421)

Petri Mäki-Fränti: Suomen talouden kasvunäkymät pysyvät vaimeina (s.429)

Jukka Railavo: Pitkällä aikavälillä Suomi tarvitsee enemmän työtä (s.435)

TIEDE JA TUTKIMUS

Petteri Juvonen, Jetro Anttonen, Paolo Fornaro, Wilma Nissilä, Henri Nyberg ja Harri Pönkä: Aikasarjamallit apuna Suomen talouden seurannassa (s.440)

Mauri Kotamäki ja Risto Vaittinen: Suomalaisten sukupolvitilien laskeminen – julkinen talous eri sukupolvien näkökulmasta (s.458)

Juha Laine ja Nadia Tamminen: Lääkkeiden hintojen määräytyminen Euroopassa ja Suomessa (s.480)

Mika Linden ja Katja Nolvi: Kela-korvauksen leikkaukset ja yksityisen hammashoidon kysyntä Suomen kunnissa 2006−2017 (s.494)

Niko Vartiainen: Tarkoittaako suurempi asukasluku pienempiä kustannuksia? Paneeliregressio Suomen kunnista vuosilta 2015–2017 (s.520)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Väitöksiä

Laura Ansala: Muuttamisen ja asuinalueiden merkityksistä (s.542)

Olli Lappalainen: Vastavuoroisuus, yhteistyö ja monopolistin hinnoittelu- päätökset käyttäytymistaloustieteen näkökulmasta (s.547)

Sinikka Parviainen: Epäviralliset käytännöt taloudessa (s.552)

Terhi Ravaska: Verotus, tulojakauma ja terveys (s.558)

Enni Ruokamo: Kotitalouksien preferenssit energiahyödykkeitä ja -palveluja kohtaan (s.562)

Kirjat

Juuso Vanhala: Vaurastumisen kuusi vuosikymmentä (s.568)

Juhana Vartiainen: Järkälemäinen esitys globaalin finanssikriisin synnystä, kulusta ja vaikutuksista (s.571)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2019