114. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Essi Eerola: Verotuet – ongelma vai ei? (s.331)

TEEMA TALOUSHISTORIA

Jan Kunnas: 1860-luvun nälkävuodet: absoluuttinen ruokapula vai niukkuuden epätasainen jakautuminen (s.335)

Samuli Skurnik ja Daniel Pasternack: Viime vuosisadan alun suurimman suomalaisen osakesijoittajan sijoitusstrategia ja sen tulokset (s.356)

TIEDE JA TUTKIMUS

Adam Gulan ja Karlo Kauko: Finanssisyklit taloustieteellisessä kirjallisuudessa – kirjallisuuskatsaus (s.387)

Mika Lindén: Terveysmenot maakunnittain 1993-2026: Aikasarjaennusteet kunta-aineistolla (s.402)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Puheenvuoroja

Panu Kalmi: Puolustuspuhe talouskasvatukselle (s.421)

Uolevi Lehtinen: Taloustieteiden haasteita: Richard H. Thaleriin liittyviä mietteitä ja muistikuvia (s.425)

Roope Uusitalo: Kokemuksia talouspolitiikan arviointineuvostosta (s.437)

Juhana Vartiainen: Mauno Koivisto talouspoliittisena ja taloudellisena ajattelijana – varhainen popperilainen markkinafundamentalisti? (s.443)

Väitöksiä

Vesa Kanniainen: Kansallinen turvallisuus taloustieteen näkökulmasta (s.455)

Sami Niemelä: Alueiden taloudellinen kehittyminen ja innovaatioekosysteemit arktisessa toimintaympäristössä (s.460)

Tuuli Paukkeri: Eri tavoitteille sopivat erilaiset politiikkatoimet (s.466)

Markus Sihvonen: Miten rahoitusmarkkinoiden kitkat ja sijoittajien harhaiset odotukset vaikuttavat makrotalouteen? (s.470)

Aino Silvo: Informaatio, luottosyklit ja rahoitusvakaus (s.474)

Kirjat

Matti Aaltola: Talous kärsii, kun taloustiede ja politiikka törmäävät (s.479)

Juha Honkatukia: Vesihuolto: Kattava kuvaus vähän tunnetun sektorin kehityksestä (s.483)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2018