110. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Marja-Liisa Halko: Uhkavaatimuksia (s. 149)

TEEMA:SÄHKÖMARKKINAT
Maria Kopsakangas-Savolainen ja Rauli Svento: Sähkömarkkinoiden sääntelystä ja sääntelymuotojen hyvinvointivaikutuksista (s. 151)
Hannu Huuki, Maria Kopsakangas-Savolainen ja Rauli Svento: Reaaliaikaisen hinnoittelun vaikutuksista pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla (s. 162)

TIEDE JA TUTKIMUS
Robert Hagfors: Tulojen ja kulutusmenojen polarisaatio Suomessa (s. 174)
Hannu Tervo: Kysyntä- vai tarjontavetoinen aluekasvu? Aluetalouksien kehitys Suomessa 1990-2010 (s. 191)
Juha Tervala: Euroalueen suhdannevaihteluiden opettaminen (s. 204)

TALOUS JA POLITIIKKA
Seppo Honkapohja: EMU 2.0 – Euroalue uudistusten jälkeen (s. 213)
Heikki Pursiainen: Kustannus-hyötyanalyysi julkisessa päätöksenteossa: esimerkkinä alueellistamisen arviointi (s. 223)
Mervi Toivanen: Onko euroalueen luotonanto liian heikko tukeakseen talouskasvua? (s. 240)
Juhana Vartiainen: Talousennusteet ja yhteiskunnan päätöksentekokyky (s. 251)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Heikki Lankinen: Kommentteja tutkimukseen ravintolaruuan arvonlisäveron alentamisen vaikutuksista (s. 266)
Jarkko Harju ja Tuomas Kosonen: Vastaus Heikki Lankisen kritiikkiin (s. 270)
Aki Suokko ja Jukka Tuomela: Liuske-energiaboomin vaikutukset talouteen ovat toistaiseksi olleet vähäisiä (s. 274)
Paavo Suni: Liuske-energiaboomi on esimerkki hinnan ja teknologian vaikutuksesta energian tarjontaan. Vastaus Suokolle ja Tuomelalle (s. 282)

Väitöksiä
Jani-Petri Laamanen: Empiirisiä tutkimuksia julkistaloudesta ja työn taloustieteestä (s. 289)
Tanja Saxell: Toimialan taloustiede ja lääkemarkkinat (s. 292)

Kirjallisuutta
Ilkka Kajaste ja Päivi Leino-Sandberg: Eurokriisin analyysi perustuslaillisesta näkökulmasta (s. 297)
Pekka Sauramo: Rahatalous haltuun – irti taloustieteen valtavirrasta (s. 301)
Pentti Vartia: Tieteen ja talouden yhteyksistä sodanjälkeisessä Suomessa (s. 304)

 

Tiedoksi (s. 306)
Kuopion KT-päivillä laaja kattaus taloustieteellistä tutkimusta
Yhdistykselle uusi johtokunta
Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettu
BOFITin julkaisulle parhaan Venäjä-tutkimuksen palkinto
OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön kannatuspalkinto Matti Keloharjulle
Markku Lanne Tiedeakatemian jäseneksi
Suomen Kulttuurirahaston palkinto Ritva Reinikalle
Opiskelijat valitsivat Matti Pohjolan vuoden opettajaksi
Heidi Häyrysestä lukiolaisten Talousguru

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2014