109. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS
Marja-Liisa Halko: Tsemppiä, tytöt! (s. 147)

TEEMA: TALOUSOSAAMINEN
Panu Kalmi: Taloudellinen lukutaito ja sen kritiikki (s. 150)
Tapio Mäenpää: Taloustieteen opetus ammattikorkeakouluissa (s.160)
Eero Kitunen: Opetussuunnitelman ja ylioppilaskirjoitusten välissä – taloustiedon opetus lukiossa (s. 164)

TIEDE JA TUTKIMUS
Jari Ojala ja Jaakko Pehkonen: Ammattiryhmittäiset palkat, palkkahajonta ja teknologiamuutokset: havaintoja kolmelta vuosisadalta (s. 167)
Markku Ollikainen: Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallinta ja ohjaus: taloustieteellinen näkökulma (s. 182)

TALOUS JA POLITIIKKA
Lauri Hetemäki ja Riitta Hänninen: Suomen metsäalan taloudellinen merkitys nyt ja tulevaisuudessa (s. 191)
Juhana Hukkinen ja Matti Virén: Julkisen sektorin velka on myrkkyä talouskasvulle (s. 209)
Vesa Kanniainen: Kun liika raha johtaa maniaan. Johtuvatko talouskriisit sittenkin rahapolitiikasta? (s. 214)
Helvi Kinnunen ja Seppo Orjasniemi: Työvoiman tarjonta – tilastoluvut ja väestörakenteen muutos (s. 226)
Petri Rouvinen ja Tuomas Takalo: IPR-boksi: Alempi verokanta aineettomien oikeuksien lisenssituotoille? (s. 234)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA
Hannu Vartiainen: Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman rahoitusolosuhteiden muutos (s. 244)

Väitöksiä
Mats Godenhielm: Yritysten koko ja etsintäkitkat (s. 246)
Marko Melolinna: Öljy ja makrotalous (s. 250)

Kirjallisuutta
Pekka Korpinen: Demokratian itsepuolustus (s. 254)
Mikko Puhakka: Oppia makrosta ja oppiminen makrossa (s. 257)
Antti Suvanto : Hyvä taloustieteilijä seisoo kahdella jalalla (s. 261)
Lauri Vilmi: Suunnaton Suomi ei riitä kompassiksi Suomelle (s. 263)

Tiedoksi
Yhdistykselle uusi johtokunta (s. 265)
SISU-mikrosimulointimalli avattiin tutkijoiden käyttöön (s. 265)
Terveystaloustieteen päivä 2013 (s. 266)
Tuottavuus- ja tehokkuusanalyysin suurkonferenssi järjestetään Helsingissä (s. 266)
Jaakko Pehkonen OP-Pohjolan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi (s. 267)
Yrjö Jahnsson Award in Economics Hélène Reylle ja Thomas Pikettylle (s. 267)
Maarianhaminan KT-päivillä jälleen monipuolinen anti (s. 267)

 

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2013