116. vuosikerta

Kansi ja Sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Juha Tarkka: Koronakriisin haaste ja hystereesin haamu (s.203)  

TEEMA KORONAEPIDEMIA JA TALOUS

Essi Eerola ja Kaisa Kotakorpi: Muuttaako koronakriisi käsitystämme julkisen vallan tehtävistä? (s.206)

Jaakko Kiander: Suhdannepolitiikkaa koronan varjossa: Arvio Vesa Vihriälän ekonomistityöryhmän raportista (s.217)

Jaana Kurjenoja: Vihriälän työryhmän raportti: Strategialinjaukset koronamaailmasta selviytymiseen (s.223)

Juha Tervala: Koronanepidemian arvioidut talousvaikutukset eri vaihtoehdoissa (s.227)

Ilkka Korhonen ja Jouko Rautava: Ensi arvioita Kiinan koronaepidemian talousvaikutuksista (s.238)

Miikka Voutilainen: Epidemiat: Taloushistoriallinen katsaus (s.251)

TIEDE JA TUTKIMUS

Jyrki Ali-Yrkkö ja Tero Kuusi: Korona-sokki talouteen – missä määrin Suomi on riippuvainen ulkomaisista arvoketjuista? (s.279)

Antti J. Tanskanen: Työllisyysvaikutuksien arviointia tekoälyllä: Unelmoivatko robotit ansiosidonnaisesta sosiaaliturvasta? (s.292)

TALOUS JA POLITIIKKA

Olli Rehn: Euroopan keskuspankki arvioi uudelleen rahapolitiikan strategiaansa kriisien ja matalan inflaation maailmassa (s.322)

Heli Koski: Taloustieteilijät yritystukien rämeikössä (s.338)

Osmo Soininvaara: Energiasektorin yritystuet (s.342)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Mauri Kotamäki: Pajatso ei ole vielä tyhjä: Keskustelua työttömyysturvan optimaalisesta aikaprofiilista (s.347)

Merja Kauhanen, Ilpo Suoniemi ja Matti Tuomala: Työttömyyskorvauksen aikaprofiilista: Kommentti Mauri Kotamäelle (s.355)

Mauri Kotamäki: Optimaalinen työttömyysturvaprofiili on edelleen avoin kysymys (s.360)

Antti Suvanto: Kansantaloudellinen aikakauskirja 2012–2019. Mitä tilastot kertovat? (s.362)

Väitöksiä

Annika Lindblad: Tutkimuksia makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden välisestä vuorovaikutuksesta (s.371)

Heli Simola: Ulkoiset sokit muovaavat monien maiden talouskehitystä (s.376)

Matti Mitrunen: Historiallista taloustiedettä (s.380)

Tuija Lankia: Tutkimus luonnon virkistyskäytön taloudellisesta arvosta (s.384)

Kirjat

Hannu Tanninen: Terveydenhuollon analyysiä Amerikan opein ja amerikkalaisen terveydenhuollon analyysiä (s.388)

Tuomas Larjavaara: Narratiivit taloustieteessä (s.395)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2020