115. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Essi Eerola : Asumisen tukeminen ja kaupungistuminen (s.215)

TEEMA KAUPUNKITALOUS

Heikki Loikkanen ja Seppo Laakso: Kaupunkialueen maankäyttö (s.219)

Essi Eerola ja Tuukka Saarimaa: Asuinalueiden segregaatio ja naapurustovaikutukset (s.238)

Hannu Tervo: Kaupungistuminen kiihtyy – säilyykö alueellinen tasapaino? (s.254)

Oskari Harjunen: Asuntojen ominaisuudet kapitalisoituvat asuntojen hintoihin (s.263)

TIEDE JA TUTKIMUS

Samuli Aho ja Jari Kaivo-oja: Suomen väestöllisen- ja taloudellisen huoltosuhteen kehitys suuralueilla ja maakunnissa vuosina 1990–2017 (s.270)

Mika Maliranta ja Satu Nurmi: Maahanmuuttajien yritystoiminnan merkitys Suomen työllisyyden ja tuottavuuden yritysdynamiikalle (s.289)

Janne Salonen ja Jyrki Möttönen: Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin (s.317)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Puheenvuoroja

Vesa Kanniainen: Yritysten yhteiskuntavastuu ja taloustiede (s.335)

Pasi Kuoppamäki: Kauppapolitiikka ja totuuden rappeutuminen Yhdysvalloissa (s.344)

Vesa Kanniainen: Kansantaloustieteellisten tutkimusten löydettävyys (s.353)

Jussi Heikkilä: Vastaus emeritusprofessori Kanniaiselle (s.355)

Erkki Liikanen: Mitä tiesimme aikaisemmin? Muistikuvia menneestä (s.360)

Jukka Pekkarinen: Taloudellisen kasvun tekijät: yhä kiehtova arvoitus (s.365)

Väitöksiä

Petteri Juvonen: Työmarkkinainstituutiot ja makrotalouden dynamiikka (s.369)

Jaakko Nelimarkka: Syy-seuraussuhteiden mittaaminen makrotaloustieteessä ei-normaalisuuden avulla (s.373)

Krista Riukula: Perhe, lapsuus ja tulevaisuuden tulemat (s.378)

Antti Simola: Maataloustukipolitiikka on heikentänyt maan tehokasta allokoitumista (s.383)

Kirjat

Roope Uusitalo: Pikemminkin konsensus kuin kritiikki (s.387)

Jyrki Vesikansa: Talousjournalismin nousu ja murros (s.390)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2019