114. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Marja-Liisa Halko: Tulisipa lisää tyttöjä! (s.171)

TIEDE JA TUTKIMUS

Juho Jokinen, Antti Sieppi ja Mika Maliranta :Johtamiskäytäntöjen laatu Suomen ammatillisessa peruskoulutuksessa (s.176)

Anna-Maija Juuso ja Rauli Svento: Tietoturvainvestoinnit ja uhkatiedon jakaminen taloustieteellisestä näkökulmasta (s.190)

Annaliina Kotilainen: Kollektiivisen sopimusjärjestelmän rooli palkkamuutosjakauman muokkaajana ja palkkajäykkyyden lähteenä (s.213)

Jaakko Pehkonen, Jussi Huuskonen ja Kalle Tornberg: Taloudelliset kannusteet ja työttömien työllistyminen (s.225)

Teemu Pekkarinen: Suuret tietomassat ja koneoppiminen makrotaloustieteellisessä tutkimuksessa (s.240)

Tuukka Saarimaa ja Janne Tukiainen: PARAS-hankkeen aikana toteutettujen kuntaliitosten vaikutukset (s.256)

TALOUS JA POLITIIKKA

Samuli Skurnik: Osuustoiminnallinen murros Suomen päivittäistavaramarkkinoilla (s.272)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Puheenvuoroja

Saara Tamminen ja Katariina Nilsson Hakkala: Miksi Suomen viennin arvonlisä kehittyi huonosti (s.296)

Väitöksiä

Jussi Heikkilä: Aineettomien oikeuksien järjestelmät Euroopassa (s.305)

Jari-Mikko Meriläinen: Pankin omistusmuoto ja finanssivakaus (s.309)

Sami Pakarinen: Asuntomarkkinoiden semiparametrinen tehokkuusanalyysi (s.314)

Sampo Pihlainen: Mähtymetsiköiden taloudellisesti kannattavin käsittely, hiilinielujen lisäys ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen (s.319)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/2018