117. vuosikerta

Kansi ja sisällysluettelo

PÄÄKIRJOITUS

Ari Hyytinen: Nakertaako vai piristääkö koronakriisi yritysten innovaatiotoimintaa? (s. 3)

TEEMA INNOVAATIOPOLITIIKKA

Tuomas Takalo ja Otto Toivanen: Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja innovaatiotoimintaa edistävä sääntely (s. 7)

Tarmo Lemola: Taloustieteellisten innovaatiotukitutkimusten usvassa (s. 29)

Seija Ilmakunnas: Innovaatiopolitiikka eksyksissä? (s. 36)

TIEDE JA TUTKIMUS

Reijo Heiskanen, Tomi Kortela ja Joona Widgrén: Kuinka ”jälkisyklinen” Suomen talous on? (s. 44)

TALOUS JA POLITIIKKA

Matti Vanhanen: Kommentti talouspolitiikan arviointineuvoston vuoden 2020 raporttiin (s. 61)

Elina Pylkkänen: Koronakriisi paljastaa talouspolitiikan heikkoudet (s. 67)

Aki Kangasharju: Arviointineuvosto pelkää velkaa – Kommentti vuoden 2020 raporttiin (s. 75)

Jouko Vilmunen: Kriisin jäljet huomioitava lähivuosien talouspolitiikassa (s. 84)

Pekka Neittaanmäki ja Kimmo Niinimäki: Maksetut henkilöverot alueittain ja ikäryhmittäin Suomessa 2000–2018 (s. 86)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Väitöskirjat

Ville Seppälä: Perheenjäsenten taloudellisista yhteyksistä (s. 105)

Henri Salokangas: Esseitä taloudellisesta toiminnasta ja mielenterveyshäiriöistä (s. 109)

Kirjat

Topi Miettinen: Epäjohdonmukaisten päätöksentekijöiden hyvinvointianalyysista (s. 115)

Tarmo Pukkila: Varman historian herättämiä ajatuksia työeläkejärjestelmästä (s. 121)

Karlo Kauko: Vajemyytti Yhdysvalloissa (s. 127)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2021