116. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Antti Suvanto: Alusta tieteellisen tutkimuksen ja talouspoliittisen keskustelun kohtaamiselle (s.3)  

TEEMA KÖYHYYS

Arttu Kauhanen, Marja Riihelä ja Matti Tuomala: Köyhyys ja köyhyyden pitkittyminen Suomessa (s.6)

Heikki Hiilamo ja Annika Lehmus-Sun: Tuleeko ongella kaloja? Etuoikeutetun tulon ja toimeentulotuen saajien työssäkäynti (s.30)

TIEDE JA TUTKIMUS

Timo Ali-Vehmas, Jussi Heikkilä ja Julius Rissanen: Näkökulmia standardisoinnin taloustieteeseen (s.46)

Markku Jahnukainen, Aapo Kivinen ja Mika Kortelainen: Yksilöllistettyä opetusta ennustavat tekijät ja suhteellisen iän vaikutus erityisopetuksessa (s.73)

Markku Ollikainen ja Veera Örmä: Päästökauppabarometri 2019: Suomalaisten yritysten näkemykset päästökaupasta ja ilmastopolitiikasta (s.90)

TALOUS JA POLITIIKKA

Elisa Newby: Munkkilatinasta meemeihin? Keskuspankkiviestintä finanssikriisin jälkeen (s.112)

Pekka Myrskylä: Työllisyystavoitteet ja työllisyyden mittaamisen haasteet (s.127)

Markus Sovala: Näkökohtia talouspolitiikan arviointineuvoston vuoden 2019 raportista (s.148)

Jouko Vilmunen: Lyhyt vastaus valtiovarainministeriön kommentteihin (s.156)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Puheenvuorot: Kapitalismi ja demokratia

Jukka Pekkarinen: Kestääkö markkinatalouden ja demokratian hyvä kehä? (s.158)

Juhana Vartiainen: Miltä maailmanhistoria näyttää pääoman omistuksen näkökulmasta (s.167)

Mika Maliranta: Kukoistavan kehityksen kapea käytävä (s.176)

Väitöksiä

Juho Nyholm: Ei-kääntyvien aikasarjamallien ekonometriaa (s.180)

Michaela Schmöller: Stagnaatio, matalat korot ja tuottavuuskasvun hidastuminen (s.184)

Kirjat

Kustaa Hulkko: Uudistuvan ekonomistikoulutuksen tarinat (s.188)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2020