114. vuosikerta

PÄÄKIRJOITUS

Antti Suvanto: Kehitystaloustieteen tutkimusta tarvitaan (s.3)

TEEMA KEHITYSTALOUSTIEDE

Antti Suvanto: Ajattele laajemmin – Think WIDER: Finn Tarpin haastattelu (s.6)

Kaisa Alavuotunki: Kehityspolitiikan instrumentit murroksessa – kehitysrahoituslaitosten kasvava rooli (s.24)

Jukka Pirttilä: Mistä varat? Kehitysapu ja verotus köyhissä maissa (s.41)

TIEDE JA TUTKIMUS

Sakari Kainulainen: Tulojen ja onnellisuuden välinen yhteys Suomessa (s.57)

Mauri Kotamäki: Eläkejärjestelmän optimaalinen rahastointi Suomessa (s.71)

Esa Mangeloja: Martti Luther taloudellisena ajattelijana (s.84)

TALOUS JA POLITIIKKA

Allan Seuri, Hannu Vartiainen: Yliopistojen rahoitus, kannustimet ja rakennekehitys (s.100)

EKONOMISTIT JA YHTEISKUNTA

Puheenvuoroja

Sami Yläoutinen: Näkökohtia talouspolitiikan arviointineuvoston v. 2017 raportista (s.132)

Anita Lehikoinen: Koulutuspolitiikka kuuluu kaikille (s.139)

Jukka Pekkarinen: Muutama ajatus talouspolitiikan arviointineuvoston kehittämiseksi (s.143)

Roope Uusitalo, Kaisa Kotakorpi, Mikko Puhakka, Anneli Anttonen: Kommentti Lehikoiselle, Yläoutiselle ja Pekkariselle (s.146)

Lauri Kajanoja: Ei ole Suomen vienti niin kuin ennen (s.149)

Väitöksiä

Sanna Kurronen: Raaka-aineet ja rahoitus (s.154)

Erik Mäkelä: Synteettiset kontrollit politiikkavaikutusten arvioinnissa (s.157)

Kirjat

Paavo Okko: Globalisaatio etenee vastatuulessa (s.161)

Tiedoksi

Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/2018